Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Právní (po)vědomí, dodržování a porušování práv

Právní (po)vědomí, dodržování a porušování práv


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10, Praha 2

Charakteristika: Práce na příkladech popisuje, jak se lidé staví k dodržování různých povinností, kolik toho vědí o svých právech a také jak je porušují, ať už nevědomě, nebo jak tomu ve většině případů bývá – vědomě, aneb s částečným či plným vědomím toho, že dělají něco nesprávného, neuznávaného a zavrženíhodného. Dále pak rozebírá slova "právo", "pravomoc" a "správné chování".

Obsah

1.
Jaké mají lidé právní povědomí
2.
Jak dodržují a porušují zákony a povinnosti
3.
Co je to podle lidí právo, pravomoc a správné chování

Úryvek

“ Hned prvním, denně porušovaným pravidlem, kterého si jistě každý všimne v silničním provozu, je přecházení chodců přes přechod na červenou. Všichni chodci vědí už odmalička, že na červenou se přecházet nesmí, neboť je to znamení „stůj“, protože v tu chvíli mají zelenou automobily. Z toho vyplývá, že chodci jsou často bezohlední a nezodpovědní, protože i když vědí, že to dělat nesmějí, tak to dělají. V tomto případě nejde jen o porušení nějakého pravidla, které by mohlo někomu uškodit na cti nebo na penězích, ale často jde o zdraví a nebo ještě hůře, o život. Následky srážky auta s chodcem si jistě už každý dokáže představit sám. Přecházením na červenou nebo mimo přechod chodci porušují zákon a může jim být uložena bloková pokuta. Přebíháním přes čtyři pruhy frekventované komunikace ohrožují chodci především sami sebe a nejde zde o to, udělit někomu pokutu, ale zabránit tragédii. Po vzoru neopatrných dospělých totiž stále častěji riskují i děti. Ještě zodpovědněji by se však měli chovat řidiči dopravních prostředků, aby neohrozili ani zdraví, ani život, ani majetek spoluobčanů. V tomto případě musí ještě důrazněji dodržovat dopravní předpisy, hlavně nejezdit na červenou, jezdit přiměřenou rychlostí, nejezdit v opilosti, zastavit před přechodem pro chodce, mít trpělivost v kolonách i v předjíždění."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47f51eefc21ed.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Pravni_povedomi.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse