Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Právní předpoklady fungování Evropské unie

Právní předpoklady fungování Evropské unie


Kategorie: Evropská unie, Hospodářská politika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

Specifika evropské integrace, projevy nadstátní organizace. Pojetí evropského práva. Členění komutativního práva - primární a sekundární (směrnice, nařízení, rohodnutí, doporučení a stanoviska). Vlastnosti práva ES - přednost práva, přímý účinek. Tvorba primárního a sekundárního práva. Kontrola nad dodržováním práva. Výklad práva. Evropský soudní dvůr. Publikace práva. Ústavní smlouva. Elektronické zdroje.

Úryvek

.

Poznámka

Přednáškový materiál z předmětu hospodářská politika EU. Velmi stručné.

pdf

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43e3a9a64a3b7.zip (374 kB)
Nezabalený formát:
7.pdf (409 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse