Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, Zábřeh

Charakteristika: Práce se zabývá tématem právní úprava účetnictví. Popisuje pojmy jako jsou například účetní období, daňová evidence či inventarizace.

Obsah

1.
Účetnictví
2.
Daňová evidence
3.
Inventarizace

Úryvek

"Fáze inventarizace
1)inventura-zjištění skutečného stavu majetku a kapitálu(fyzická a dokladová)
2)porovnání sutečného stavu se stavem účetním
3)zjištění případných indent.rozdílů(manko,přebytek)
4)vypořádání invent.rozdílů a jejich zaúčtování-provádí se u majetku hmotné povahy(DM,zásoby,peněž.prostředky v pokladně) a to přepočítáváním,přeměřením,zvážením

Dokladová inventura
-skutečný stav zjištujeme na základě dokladů
Tuto inventuru použijeme tam,kde nelze provézt indent.fyzickou ,např:u pohledávek,závazků,peněž.prostředků na účtě

Při inventuře je nutné provézt tzv.inventurní soupis,který musí být označen datumem,kde bylo provedeno a podpis osob

Inventarizační rozdíly
Manko-pokladní schodek-skutečný stav je menší,než evidovaný účetní stav
Přebytek-pokladní přebytek-skutečný stav je větší,než evidovaný účetní stav

Četnost inventarizace
Řádná-ze zákona-DM,zásoby,pohledávky,závazky
1x ročně k 31.12.
-u peněžních prostředků v hotovosti-4x ročně(čtvrtletně)
Mimořádná-kdykoliv-preventivní"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52dcda4426763.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Pravni_uprava_ucetnictvi.docx (16 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse