Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Právnické osoby

Právnické osoby


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce z oblasti obchodního práva se zabývá vymezením právnické osoby. Kromě definice uvádí jejich rozdělení na soukromoprávní a veřejnoprávní. Stručně zmiňuje také druhy zastoupení za osoby.

Obsah

1.
Právnické osoby
1.1.
Vymezení
1.2.
Rozdělení
1.2.1.
Soukromoprávní
1.2.2.
Veřejnoprávní
1.3.
Zastoupení

Úryvek

"Právnické osoby
- není to přirozená osoba; je to uměle vytvořený subjekt vytvořený zákonem resp. na základě zákona
- PO 1) má právní subjektivitu (stejné jako u FO,získává ji založením)
2) jedná svým jménem (vystupuje za ní nějaká FO (jednatel,prokurista,pověřený pracovník...) ,podle stanov nebo zakládající listiny-podle typu PO,ale jedná jménem PO
3) může na sebe brát práva a povinnosti (tj. má způsobilost k právním úkonů, u PO tato způsobilost splývá s právní subjektivitou,neboť založení PO tato nabývá obě způsobilosti)
4) odpovídá svým majetkem (proto je také striktně právně oddělen majetek členů určité PO-korporací, PO ručí svým majetkem, ale členové PO svým majetkem neručí; v případě úpadku přijdou pouze o svůj vklad do společnosti, ale ne o svůj majetek, příklad s.r.o. – ručí do výše nesplacené části základního jmění,když splatí už neručí ničím; určitá odchylka u tzv. ryze osobní společnosti tj. v.o.s. (společníci ručí svým majetkem) a k.s. (komplementáři a komanditisté – komplementáři celým svým majetkem a také za společnost jednají a komanditisté do výše nesplacené části zákl. jmění)

- PO se rozdělují na soukromoprávní a veřejnoprávní
a) soukromoprávní – korporace – PO s tzv. osobním substrátem (prvkem); svou podstatou jsou sdružením FO popř. PO (která je odlišná od PO, jejímž je členem); jde o účelové sdružení, protože se sdružují za určitým cílem, tj. dosahování zisku; typicky obchodní společnosti
- nadace a fondy – PO s tzv. hmotným substrátem (prvkem); je to vydělený účelově vázaný majetek a tomuto majetku je dána právní subjektivita; tj. majetek nadace nebo fondu může být použit pouze k vymezenému účelu; označují se někdy jako „účelová sdružení majetku“ ; typickými fondy jsou např. fond nár. majetku; státní fond kultury naproti tomu investiční fondy jsou korporace a sice akciové společnosti"

Poznámka

Práce obsahuje množství zkratek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x498044bb48ba9.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Pravnicke_osoby.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse