Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Právo a spravedlnost - esej

Právo a spravedlnost - esej


Kategorie: Právo

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se esejistickou formou stručně věnuje právu a spravedlnosti. Uvádí pojem spravedlnost, definuje jej (stejně jako termín právo) a uvádí názory na něj. Nezapomíná ani na poslání práva.

Obsah

1.
Pojem spravedlnost
2.
Definice spravedlnosti
3.
Názor na spravedlnost
4.
Právo (definice, poslání)

Úryvek

"Právo a spravedlnost
Pod pojmem spravedlnost si dnes můžeme představit opravdu cokoliv. Všichni lidé na světě chtějí mír a spravedlnost. Každý ji interpretuje ale odlišně. Někteří si myslí, že spravedlnosti lze dosáhnout pomocí finančních prostředků.
Existují dvě definice spravedlnosti podle Jeremy Taylora, žijící v 17. stoletím. První je komutativní ( reciproční) spravedlnost, která byla vyjádřena takto: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi“. Je to tedy spravedlnost, kde je předpoklad výměna výhodných věcí za jiné výhodné věci. Druhým typem spravedlnosti je tzv. distributivní. V této spravedlnosti byla určitá povinnost dávat své určité věci někomu jinému jako např. platit daň nebo clo státu. To již bylo uvedeno v listě starých Římanů. Tento typ je ale odlišný od prvního v tom, že závazek je uložen z vůle Boží nebo z jeho přímo podřízeného zástupce, není tedy založen na žádné směně a nevyplývá z žádné smlouvy. Je založena na milosti, na víře v Boha, v odpovědnosti a podle přikázání.
Všichni ve společnosti teda máme určitý názor na spravedlnost. To nejčastěji vyplývá z pozorování člověka, o kterém jsme přesvědčení že je spravedlivý. Každý vidí tedy spravedlivého člověka jinak, může to být prezident, soudce či obyčejný občan. Ve staré antice jím byl Solon , aténský zákonodárce. My se však nemusíme obracet v minulost. Lidé pochopili spravedlnost z tradice a zvyků, které byli generačně přenášeny až do dnešní doby.
Právo je podle definice soubor příkazů, zákazů a dovolení, které si společnost upravuje sama ke svému prospěchu. Veškeré právo má náboženský podtext, už od dob Mojžíše, který sestoupil z hory Oreb a spravedlivě odsoudil izraelity."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47445049e92c0.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Pravo_a_spravedlnost_esej.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse