Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Právo myslivosti

Právo myslivosti

Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce ve svém úvodu nastiňuje vývoj zákona o myslivosti a poté seznamuje s jeho obsahem. Dále se zabývá zákonnou úpravou doby hájení, postavení lesní stráže i pytláctví.

Obsah

1.
Úvod
2.
Zákon o myslivosti č. 512/1992 Sb.
2.1.
Základní pojmy
2.2.
Zvěř
2.3.
Povolenka k lovu, lovecký lístek a povinné pojištění
2.4.
Škody způsobené výkonem práva myslivosti a zvěří
3.
Doba hájení
4.
Postavení lesní stráže
5.
Pytláctví
6.
Závěr

Úryvek

"1. Úvod
Myslivost má v naší zemi velmi dlouhou tradici. Ke zformování první myslivecké organi-zace došlo ve 20. letech 20. století. Dne 23.4.1923 byly v Brně díky úsilí pánů Žalmana, Pod-hajského, Knolla, Svobody, Sekaniny, Červinky a dalších sjednoceny roztříštěné místní mys-livecké organizace v jednu celostátní Československou mysliveckou jednotu.
Nově založená jednotná myslivecká organizace začala rozvíjet všechna odvětví své zájmové činnosti. Především pochopila, že je nutno vytvořit kosterní základ pro plnění mysliveckých cílů. Tím musí vždy být dobře postavený myslivecký zákon včetně prováděcích vyhlášek a navazujících právních předpisů. Myslivecká jednota na tomto zákoně pracovala již ve 20. letech, dokonce svolala do Brna masové shromáždění na jeho podporu, ale až v roce 1929 se jí podařilo prosadit tzv. malý honební zákon. Myšlenka na nový pokrokový zákon respektující naše podmínky byla naplněna až v roce 1962, kdy byl přijat zákon o myslivosti č.23/1962 Sb. ve znění pozdějších předpisů (č.146/1971 Sb., č.96/1977 Sb.,
č. 143/1991 Sb. č.270/1992 Sb.). Úplné znění tohoto zákona nese označení č.512/1992 Sb.

2. Zákon o myslivosti č. 512/1992 Sb.
I. Základní pojmy:
V úvodním ustanovení je definován pojem myslivosti: „Myslivost je činnost ochraňující, využívající a zkvalitňující přírodní bohatství na úseku ochrany, zušlechťování , chovu a lovu zvěře a jejich životních podmínek a je nedílnou součástí souboru hospodářských činností člo-věka prováděných v přírodě.“
Právo myslivosti je souhrnem práv a povinností chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlast-ňovat si ulovenou nebo zhaslou zvěř, sbírat shozy paroží nebo vejce zvěře pernaté a užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků. Právo myslivosti lze vykonávat pouze podle toho-to zákona předpisů vydaných k jeho provedení. (§2 odst.1)
Právo myslivosti je možno vykonávat pouze na honebních pozemcích, které okresní úřad uzná za honitbu, oboru nebo samostatnou bažantnici. Honitby mohou být :
 vlastní: soubor pozemků vlastnicky patřících české fyzické nebo právnické osobě, které tvoří souvislou plochu o minimální výměře 500 ha . Návrh na uznání honitby předkládá vlastník honebních pozemků, pokud tak sám vlastník pozemku neučiní, uzná honitbu i okresní úřad z vlastního podnětu, přičemž náklady s tím spojené nese vlastník pozemku.
 společenstevní: soubor honebních pozemků více vlastníků, v případě, kdy výměra pozemku jednoho vlastníka nedosahuje 500 ha. Pozemky spolu musí souviset a dosáhnout výměry nejméně 500 ha. Jejich vlastníci vytvoří honební společenstvo , jež je právnickou oso-bou.(§5 odst.1,2,3)

Oborou se rozumí souvislá plocha honebních pozemků trvale ohrazená takovým způsobem, aby z ní nemohla unikat chovaná zvěř. Statut vyhlašuje okresní úřad.(§7 odst. 1,2)
Samostatná bažantnice je souvislá plocha honebních pozemků tvořící souvislý celek s mimořádně vhodnými podmínkami pro intenzívní chov bažantů. Při tom není třeba aby jejich celková výměra dosahovala 500 ha. Statut vyhlašuje okresní úřad. (§8 odst.1)
Právo myslivosti v uznané honitbě, oboře či bažantnici přísluší té české fyzické nebo české právnické osobě, které byla na její návrh honitba uznána, nebo vlastníkům honebních pozemků uznaných (§6odst.2) nebo honebnímu společenství vytvořenému následně po uznání honitby (§6 odst.4).
Rybářské právo je oprávnění a povinnost řádně chovat, lovit a chránit ryby a jiné vodní živočichy si přivlastňovat, jakož i oprávnění užívat k tomu v nezbytné míře pobřežních po-zemků. Rybářské právo patří státu, a lze je vykonávat jen v rybářských revírech. Výkon rybář-ského práva v příslušných rybářských revírech stát ( prostřednictvím ministerstva zemědělství) přenechává příslušným subjektům - jde zejména o organizační složky Českého rybářského svazu, o podniky státního rybářství a jiné státní organizace v oboru rybářství, popř. další sub-jekty."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24854
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse