Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Předchůdci politologie od antiky po renesanci

Předchůdci politologie od antiky po renesanci


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Heslovité a ne příliš přehledné zápisky z politologie nejprve vymezují obsah této vědní disciplíny a poté nastiňují její vývoj od antiky po renesanci. Zmiňují významné osobnosti, které do ní zasáhly, a jejich myšlenky.

Obsah

1.
Politologie, politika
2.
Historické koncepce
2.1.
Antika
2.1.1.
Herakleitos
2.1.2.
Sofisté
2.1.3.
Sokratés
2.1.4.
Platón
2.1.5.
Aristoteles
2.1.6.
Stoicismus
2.1.7.
Skepticismus
2.1.8.
Epikureismus
2.1.9.
Eklektika
2.2.
Středověk
2.2.1.
Pojmy
2.2.2.
Sv. Augustin
2.2.3.
Tomáš Akvinský
2.3.
Renesance
2.3.1.
Historický kontext
2.3.2.
Niccolo Machiavelli
2.3.3.
Jean Bodin
2.3.4.
Hugo Grotius

Úryvek

"Politologie

- věda o politice (jedna z nejmladších věd vůbec)
- filozofie a politologie se vyvíjeli současně

různé definice politologie:

- oblast obecných státních záležitodtí
- věda o vnitřních a zahraničních cílech a úkole státu
- učast občanů ve státním životě

politika:
- z řeckého slova polis = městský stát

- velmi špatně definovatelné vědy (politologie a politika) (definuji se dosti subjektivně (ovlivněn dosti sám sebou a okolím)
- zasahuje do jiných věd (např. fylozofie)

- politický názor se vyjadřuje též vytvárným a dalším uměním

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

První znaky demokratické společnosti pochází z Illiady (=epos) 9 a 8 st. před kristem.

Herakleitos (6 a 5 st. před kristem). Myšlenka boje protikladu. Stát funguje díky konfliktům. Bez konfliktu nemůže společnosrt funguvot. Neuznával demokracii. Později odešel do hor a živil se kořínky » nemoc » chtěl se vyléčit. Poté jsou 2 teorie

a) Zahrabal se do hnoje a zemřel
b) Zahrabal se do hnoje, kde ho měly ožrat psy a zemřel

Řecko - perské války
480 - námoř. bitva u Salamíny
řecko vyhrálo. » posíleny hlavně Athény
fylozof. škola SOFISTÉ (sofia = moudré)
- představitelé: Protagoras, Gorgias
- neexistuje nic jako objektivní pravda

- nejdůležitější je subjektivní pravda a prospěch

Sokratés
- Sokrates se postavil proti sofistům
- žil v 5 až 6 st. před kristem

- objektivní pravda existuje, pro své přesvědčení zemřel

- měl žáka Platona, který sepsal rozhovory se Sokratelem

- byl obžalován za jeho názory»nechal se zabít

Platon ( 5 až 6 st. před kr.)"

Poznámka

Práce obsahuje množství pravopisných chyb a překlepů.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508d27a61dbcb.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Politologie_antika_renesance.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse