Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Predikce vývoje v Ujgursku

Predikce vývoje v UjgurskuKategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce pojednává o příčinách terorismu a napětí v Ujgurské autonomní oblasti. Předpokládá následující vývoj v tomto regionu a snaží se predikovat eventuální varianty dění v oblasti Číny.

Obsah

1.
Úvod
2.
Příčiny terorismu
3.
Predikce vývoje
4.
Závěr

Úryvek

"Podle našeho názoru světlé vyhlídky Ujgurů do budoucna nejsou žádné. Lepší podmínky života je rozhodně v brzké době nečekají. Vše záleží na tom, jaká bude politická situace v Čínské lidové republice v následujících několika letech. Pevně věřím, že během mého života se setkám s drobnou změnou, a to s tou, že Ujguři dostanou větší autonomii a nebude popíráno jejich právo na sebeurčení. O tom, že by někdy měli mít úplnou samostatnost, silně pochybujeme. současné době je vývoj situace velice nepřehledný. A to še proto, že Peking příliš tvrdě reaguje na původně pokojné protesty Ujgurů, kteří už mají dost svého postavení cizinců ve vlastní zemi. Nic nenasvědčuje tomu, že by čínské autority hodlaly změnit svou rétoriku, natož pak politiku. Čínská vláda stále tvrdí, že demonstrující lidé jsou kriminálníky a jsou organizováni odněkud ze zahraničí. Spíš to naznačuje, že se vývoj bude ubírat směrem, který jsme viděli před pár lety v Tibetu. Posílí se vojenská přítomnost, hlasy volající po změnách v politice budou tvrdě umlčeny a posílí asimilační kurz národnostní politiky. V Sin-ťiangu existuje několik desítek skupin, které jsou často nejednotné a mají řadu různých politických cílů – od autonomie přes nezávislost po samostatný islámský stát s právem šaría. Takováto nejednotnost výborně nahrává čínské vládě, jelikož může zasáhnout proti každé z těchto skupin, protože jednotlivé skupiny nejsou politicky organizované, Číňané je tak mohou jednoduše prohlásit za skupiny separatistické či teroristické a potom úplně zlikvidovat. Ve všech případech protestů se nikdy nejednalo ani se nebude jednat o ozbrojené povstání či nějaký rovnocenný boj z důvodu diametrálně odlišného postavení obou aktérů ve vojenské, ekonomické či profesní sféře. Čínská vláda bude i nadále vnímat protesty Ujgurů jako ohrožení vlastní celistvosti a bezpečnosti státu. Čína problém bere pouze jako otázku vnitřní bezpečnosti státu, kdežto některé ujgurské skupiny jej chtějí převést na mezinárodní rovinu. Samozřejmě že Čína má právo bránit celistvost svého území, nicméně to ji neopravňuje používat veškeré dostupné prostředky a hlavně, diskriminací etnika Ujgurů dojde buď k jeho úplnému zániku, nebo nenadálému vyostření konfliktu, který potenciálním zánikem tohoto etnika skončí. Bohužel by bylo velice smutné, kdyby díky asimilační politice ujgurské etnikum zcela zaniklo. (1) "

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54aa7e32a469c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Predikce_vyvoje.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse