Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Předlékařská první pomoc při intoxikaci alkoholem

Předlékařská první pomoc při intoxikaci alkoholem


Kategorie: Sociální práce, Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

Charakteristika: Práce se zabývá předlékařskou první pomocí při intoxikaci alkoholem. Jedná se o akutní první pomoc, kterou poskytují většinou nezdravotníci a která se skládá ze 4 kroků – posouzení ohrožení života, posouzení stavu vědomí, zabezpečení životních funkcí a zklidnění a zajištění lékařské pomoci. Jednotlivé kroky jsou v práci podrobně popsány.

Obsah

1.
Akutní intoxikace
2.
Předlékařská první pomoc
2.1
Posouzení ohrožení života
2.2
Posouzení stavu vědomí
2.3
Zabezpečení životních funkcí
2.3.1
Zásady první pomoci při ztrátě životních funkcí
2.4
Zklidnění a zajištění lékařské pomoci
3.
Literatura

Úryvek

"Zabezpečení životních funkcí
Prvním krokem je uložení do správné polohy. Zvolená poloha se řídí podle stavu vědomí a stavu základních životních funkcí. Je – li člověk v bezvědomí, nikdy nepodáváme nic ústy ani se nesnažíme vyvolat zvracení, protože hrozí nebezpečí vdechnutí zvratků. Bezvědomého, jenž spontánně dýchá, uložíme do stabilizované polohy na boku, aby mu nezapadl jazyk. Pacient při plném vědomí, s poruchami srdce a oběhu, se uloží na záda s horní částí těla lehce zvýšenou. Pacient s poklesem tlaku se uloží na záda se zvýšenou polohou dolních končetin. Při zástavě životních funkcí se uloží na záda na pevnou podložku pro zahájení umělého dýchání (zakloníme hlavu, odstraníme zvratky nebo cizí tělesa tak, že sáhneme opatrně do úst a poté následuje dýchání z úst do úst).

Zásady první pomoci při ztrátě životních funkcí:
1) uložení do vodorovné polohy,
2) vyčištění prostrou úst a hltanu,
3) umělé dýchání,
4) masáž srdce (poměr umělých vdechů a stlačení hrudníku se dnes doporučuje v poměru 2 : 30 – 2 vdechy a 30 stlačení při jednom i dvou zachráncích, přičemž se doporučuje začínat u dospělých nepřímou srdeční masáží a u dětí pěti vdechy),
5) kontrola výsledku.

Zklidnění a zajištění lékařské pomoci
Uložení na klidné místo a zklidnění patří ke standardním postupům při první pomoci, u intoxikovaných je tento bod důležitější z důvodu, že mezi příznaky intoxikace patří také různé psychotické stavy (často s paranoidním myšlením) nebo impulsivní a agresivní reakce intoxikovaného. K jejich zmírnění je nutné navozovat klidnou, nerušenou atmosféru a snížit dráždící podněty z okolního prostředí. Úzkostné reakce můžeme tišit také klidným a podpůrným rozhovorem s intoxikovaným. Předlékařská první pomoc končí přivoláním lékaře nebo převezením do zdravotnického zařízení. (Kalina, 2003, 291)"

Poznámka

Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra psychologie a sociální práce, obor Sociální práce s poradenským zaměřením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c68358940974.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Predlekarska_PP_intoxikaci_alk.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse