Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Předpoklady Velké francouzské revoluce

Předpoklady Velké francouzské revoluce


Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zhodnocení situace před Velkou francouzskou revolucí, jak ze společenského hlediska, tak z ekonomického. Ukazuje, jakými způsoby se snažil král a ministři situaci řešit. Práce končí se svoláním Generálních stavů a pádem Bastilly.

Obsah

1.
Společnost v 18. století
2.
Ekonomika v 18. století
3.
Návrhy řešení
4.
Generální stavy

Úryvek

“ Ekonomika v 18. století
V tomto období tvořily základ příjmů státu daně. Ty lze rozdělit na přímé a nepřímé. Ty přímě jak již bylo řečeno platil jen 3. stav. Mezi nepřímé daně patřila cla a spotřební daně. Přese všechno tyto příjmy nestačily na výdaje státu, takže se začalo se zadlužováním.
Výdaje státu tvořily peníze na dvůr, kam plynulo až 6 % z celkového počtu, asi 25 % šlo na civilní správu, 25 % na vojenské záležitosti (pomoc USA ve válce za nezáv.) a 44 % na splácení starých dluhů.
V této době je sice považována za evropskou metropoli plnou lesku a vzdělání, ale na venkově tomu tak rozhodně nebylo.

Návrhy řešení
Ludvík XVI. vládl prostřednictvím rady ministrů. S jeho nástupem na trůn v roce 1774 se stal ministrem financí Anne Robert Jacques Turgot. Snažil se ovlivnit krále, aby omezil výdaje dvora, ale pro tuto svou činnost se znelíbil královně Marii Antoinettě, která se rozhodně nehodlala uskrovňovat. Byl tedy na její popud v roce 1776 odvolán. Jeho nástupcem se stal Jacques Necker. Viděl, že za jejich situace je třeba daňová reforma. Navrhl, aby byla zrušena privilegia pro šlechtu. To samozřejmě nebylo přijato..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x472c37d580ff1.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Predpoklady_Velke_fr_revoluce.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse