Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Představa dokonalého podniku

Představa dokonalého podniku


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje, a vůči sobě navzájem vymezuje tři z koncepcí dokonalého podniku. Zabývá se problematikou Petersova doporučení, koncepcí 7S, i koncepcí kritických faktorů úspěchu. Zde naleznete předchozí díl Marketingová strategie a její vytváření nebo následující část práce - Výběr dvou nejzávažnějších problémů našich podniků.

Obsah

1.
Petersova doporučení
2.
Koncepce 7S
3.
Koncepce kritických faktorů úspěchu
4.
Vztahy všech tří přístupů k faktorům úspěšnosti

Úryvek

“V 80. letech s e soustřeďuje pozornost na využití zkušeností předních podniků. Zkoumaní podle žebříčků úspěšnosti podniků. Porovnávání „západních podniků“ a podniků ve stylu „Japan“. Prof. Peters sestavil následující doporučení v pěti skupinách:
1. Orientace na zákazníky jako rozhodující, podmínkou vysoká kvalita veškeré práce, neustálý kontakt, průzkum, pružnost.
2. Inovace, proinovační klima, neformální řízení malých kolektivů, rychlá aktivizace všech pracovníků, jejich úsilí.
3. Kvalita pracovníků, loajalita, výkonnost, podniková rodina, péče kvalifikačnímu růstu, sociální participace, „volné“ řízení.
4. Vedení lidí, zájem na kvalitních výsledcích, sdílené hodnoty, společné zájmy, schopnosti, aktivní ochota, výsledky,sounáležitost k podniku, úloha vedení.
5. Systémy řízení, jednoduché postupy i struktury, rychlost, svědomitost, péče o dlouhodobé výsledky, kvalita, inovace.
Koncepce 7S z rozsáhlých zkušeností poradenské firmy McKinsey. Informace z několika tisíc podniků. Anglické názvy na S.
• Strategie - programové stanovisko vrcholového vedení - cíle.
• Struktura - prvky a vazby, funkční náplň, informační vztahy
• Personál (Staff) - kolektiv s podnikovou společenskou kulturou.
• Systémy řízení - postupy, metody, technika řídící práce.
• Cíle a hodnoty (Shared values) - základní orientace-poslání.
• Styl řízení jednání vedoucích vůči kolektivu.
• Znalosti, schopnosti, dovednosti, návyky (Skills)- intelektuální bohatství podniku, zázemí pro úspěšné plnění cílů."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0009.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Dokonaly_podnik.DOC (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse