Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Přehled globálních problémů

Přehled globálních problémů


Kategorie: Základy společenských věd, Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce přibližuje hlavní problémy současného lidstva na globální úrovni. Text je uveden stručným vysvětlením procesu globalizace a pokračuje tříděním globálních problémů. Rozlišuje intersociální problémy, týkající se vztahů mezi lidmi a společnostmi, dále přírodně-sociální problémy, které vyplývají ze vztahu mezi člověkem a přírodou, a nakonec problémy antroposociální, dotýkající se struktur a dění uvnitř společností. Jednotlivé základní třídy problémů jsou reprezentovány konkrétními negativními jevy, jejichž dosavadní vývoj i možná budoucnost jsou krátce popsány.

Obsah

1.
Globalizace
2.
Globální problémy
2.1.
Intersociální
2.1.1.
Odvrácení světové války, terorismu
2.1.2.
Odvrácení jaderných konfliktů
2.1.3.
Překonání ekonomické zaostalosti rozvojových zemí
2.2.
Přírodně-sociální
2.2.1.
Globální oteplování
2.2.2.
Tání ledu
2.3.
Antroposociální
2.3.1.
Urbanizace
2.3.2.
Populační exploze
2.3.3.
Civilizační choroby

Úryvek

"Globální problémy:
Globalizace = Globalizace je proces integrace společnosti na vyšší geografické řádovostní úrovni, než tomu bylo v předcházejících etapách vývoje společnosti. Např. z lokální úrovně na regionální, z regionální úrovně na národní atd.
Subglobální problémy = problémy řešitelné jedním státem. Např. urbanizace, vzdělání…

1) Intersociální:
a) odvrácení svět. války, terorismu: 19.9.2001 Komise včera předložila dva návrhy, jak boj proti terorismu v Evropě zefektivnit. První spočívá ve společné definici terorismu včetně trestů s ním spojených (2-20let). Za druhé, Komise navrhuje nahradit tradiční proceduru vydávání zločinců systémem předávání hledaných osob mezi soudními úřady na základě "evropského zatykače".
b) odvrácení jaderných konfliktů: V roce 1970 vstoupila v platnost Smlouva o nešíření jaderných zbraní známá pod zkratkou NPT. Pět jaderných mocností (Čína, Francie, Rusko, Velká Británie a USA) se tehdy zavázalo k úplnému odzbrojení pod podmínkou, že ostatní signatáři smlouvy nebudou usilovat o získání atomové zbraně. Za to jim měl být umožněn rovnoprávný přístup k "mírové" jaderné technologii.
c) překonání ekon. zaostalostí rozvojových zemí: V průběhu 90.let rostly ekonomiky rozvojových států, jimž se podařilo zapojit do světového hospodářství, až dvakrát rychleji než ekonomiky bohatých zemí. Růst zemí stojících mimo proces globalizace, byl naopak jen poloviční a i nadále ekonomicky zaostávají. V průběhu devadesátých let se průměrný roční růst hrubého domácího produktu (HDP) rozvojových zemí zvýšil na 4,3 procenta.

2) Přírodně sociální:
a) porušení vazeb mezi přírodou a společností
(1) Globální oteplování: Skleníkový jev chrání Zemi před drastickými změnami teplot mezi dnem a nocí. Pokud by skleníkový jev nefungoval, pohybovala by se průměrná teplota povrchu Země okolo -30 °C - některé oblasti by byly ohřívány na více stupňů než dnes a v noci by se ochlazovaly hluboko pod bod mrazu. Naopak, kdyby skleníkový jev působil silněji, mohla by teplota na povrchu Země dosahovat i 300-400 °C. Množství sken. plynů v atmosféře se zvětšuje=> růst teploty => tání ledu.
(2) tání ledu: Při mnoha chem. výrobách (reakcích) vznikají plyny (skleníkové plyny), které zvyšují zadržování tepelného záření země. To by mohlo vést ke kolísání klimatu, růstu teploty=> tání ledovců (zvýšení mořské hladiny). Údaje: Prům. teplota Země se zvýšila od min. stol. o 0,5°C a produkce skleníkových plynů zřejmě stále poroste – r.2050 zvýšení o dalších 0,5-2°C=> hladina se zvadne o 5-10cm."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e8de765926dc.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Prehled_globalnich_problemu.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse