Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Přehled vazeb v němčině

Přehled vazeb v němčině


Kategorie: Němčina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá ustálenými vazbami sloves, podstatných a přídavných jmen s příslušnými předložkami a pády. Obsahuje stručný přehled týkající se této problematiky.

Úryvek

"abhängen von + 3. p. záviset, záležet na kom, čem
abholen von + 4. p. vyzvednout koho, co, zastavit se pro koho, co
abraten j-m, von + 3. p. odradit koho od čeho, zrazovat koho od čeho
abstimmen über + 4. p. hlasovat o čem
anstehen nach + 3. p. stát frontu na co
sich anstellen nach + 3. p. postavit se do fronty na co
achten auf + 4. p dbát koho, čeho, všímat si koho, čeho
anklagen j-n + 2. p. (einer Sache) obžalovat někoho z čeho
ankommen in + 3. p. přijet, dojet, přibýt, dorazit do
ankommen auf + 4. p. záležet na čem
sich anpassen an + 4. p., nebo 3. p, bez před. přizpůsobit se komu, čemu
anrufen + 4. p. zatelefonovat komu
sich (3. p.) anschauen / ansehen + 4. p. podívat se na koho, co, prohlédnout si koho, co
sich anschließen + 3. p. připojit se ke komu, čemu
arbeiten an + 3. p. pracovat na čem
sich ärgern über + 4. p. zlobit se pro co, kvůli čemu, na koho, co
aufgeben + 4. p. vzdát co, vzdát se čeho, nechat čeho
austauschen j-n, etw. gegen + 4. p. vyměnit koho, co za koho, co
auswechseln j-n, etw. gegen + 4. p. vyměnit koho, co za koho, co
beachten + 4. p. dbát čeho, všímat si čeho
sich bedanken bei j-m für + 4. p. poděkovat komu za co
befördern zu + 3. p. povýšit na
begegnen + 3. p. potkat koho, co
beistehen + 3. p. stát při kom
sich beklagen über + 4. p. stěžovat si na koho, co
sich bemühen um + 4. p. snažit se, usilovat o co
sich beschäftigen mit + 3. p. zaměstnávat se, zabývat se čím
beschuldigen j-n + 2. p. obvinit koho z čeho
sich beschweren bej j-m über + 4. p. stěžovat si komu na koho, co
sich beteiligen an + 3. p. zúčastnit se čeho
sich bewerben um + 4. p. ucházet se o co
bezichtigen j-n + 2. p. (einer Sache) obvinit, nařknout koho z čeho
bitten um + 4. p. prosit o co
bürgen für + 4. p. ručit za koho, co"

Poznámka

Práce je vypracována v MS Excel (*xls).

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4922a02489e8a.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Prehled_vazeb_nemcine.xls (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse