Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Prekoncept vyučovací hodiny informatiky

Prekoncept vyučovací hodiny informatiky


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je ukázkou prekonceptu středoškolské hodiny informatiky zaměřené na téma hardware počítačových serverů. Uvádí výčet použitých učebnic a materiálů, definuje vzdělávací cíle i výstupní znalosti žáků. Zabývá se jednotlivými fázemi vyučování, nastiňuje jejich průběh a také uvádí konkrétní příklady kontrolních otázek či návrhy aktivit, při nichž si studenti nově nabyté poznatky snáze zapamatují.

Obsah

1.
Základní charakteristiky uvažovaného vyučování
2.
Fáze a stručný obsah uvažovaného vyučování
2.1
Prolog
2.2
Mobilizace předchozího poznatkového systému
2.3
Motivace
2.4
Exponování nových poznatků
2.5
Fixace nového učiva
2.6
Procvičení, opakování
2.7
Praktické aplikace
2.8
Komparace

Úryvek

"PROLOG (úvod)
V úvodu hodiny žákům předneseme něco o celkovém složení serverových počítačů, na co se klade důraz u serverů a co je pro jejich správnou funkčnost nejdůležitější. Využití serverů v praxi a typy serverů, které se používají v dnešní době ve firmách. Poté se žáci dozvědí základní informace o konkrétním komponentu serverového počítače.
Na konci hodiny by žáci měli rozlišit podle komponent serverový a klasický počítač. Dokázat rozhodnout které komponenty se hodí pro serverový počítač a které nikoli.

MOBILIZACE předchozího poznatkového systému
Obecně o serverovém počítači: Jeho praktické využití, jeho důležitost pro síť a hlavní rozdíl mezi serverovým a klasickým pc.
Procesor serverového počítače – Výkon, stabilita a popis těchto procesorů, porovnání s procesory používanými v klasických počítačových sestavách. Poznání výrobců a označení serverových procesorů
Operační paměť serverového počítače – Označení těchto pamětí obecně, jejich výkon a stabilita. Porovnání s klasickými paměťovými moduly. Poznání výrobců těchto pamětí
Pevné disky serverových počítačů – Typy disků požívaných v těchto počítačích, pojem diskové pole, jejich použití. Propojování pevných disků a jejich rozhraní připojení. Srovnání s klasickými pevnými disky. Výrobci disků a diskových polí, které se používají pro servery.
Skříně používané pro servery – Nejdůležitější informace o těchto skříních, použití racků, co to znamená a k čemu se využívají. Důležitost větrání skříně.
Záložní zdroje – Základní informace o záložních zdrojích, jejich výrobci, kapacity a výdrž. Porovnání z hlediska výdrže.
Ostatní komponenty využívané v serverech – Použití ostatních klasických komponent v serverech jako jsou CD-Romy, Pásky a ostatní, jejich popis a využití pro servery.

MOTIVACE (stimulace)
Mezi přecházením z kategorie na kategorii žáci hledají vždy daný komponent na internetu a v praxi vidí parametry daného hardwaru a jeho cenu, dále hledají nejlevnější možnosti případného nákupu. Ceny poté srovnávají s cenami za klasické komponenty.

EXPONOVÁNÍ nových poznatků
Pokládání otázek žákům, po vyvolání žák odpoví, a pokud neví, může odpovědět někdo jiný, pokud nevím nikdo, proběhne znovu vysvětlení daného problému, kterého se otázka týkala.
Otázky:
1. Co je u serverového počítače nejdůležitější?
2. Jaké znáte výrobce procesorů pro serverové počítače?
3. Čím se liší serverový procesor o klasického?
4. Jak se označují serverové paměťové moduly?"

Poznámka

Práce je zpracována ve 2 tabulkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d06244bd8eba.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Prekoncept_vyuc_hodiny_inform.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse