Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Přemysl Otakar I. až Václav III.

Přemysl Otakar I. až Václav III.


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce velmi stručně seznamuje s přemyslovskými králi od Přemysla Otakara I. až po Václava III.. Informuje o významných událostech a důležitých změnách, které se za doby jejich vlády udály, zmiňuje se o některých jejich dětech a manželkách.

Obsah

1.
Přemysl Otakar I.
2.
Václav I.
3.
Přemysl Otakar II.
4.
Václav II.
5.
Václav III.

Úryvek

"Přemysl Otakar I.

- Zlatá bula sicilská – právo na český trůn – (listina) – potvrzena roku 1212 Fridrichem II.
- Vydal zákon – prvorozený syn se svává následníkem na trůn
- Vládl v letech 1197 – 1230
- Jeho syn – Václav I.
- Přiznal ostatním dědičný královský titul
- Pevněji spojil Čechy a a Moravu v 1 stát
- Jeho dcera Anežka Přemyslovna – 1989 svatořečena

Václav I.
- Panoval v letech (1230 – 1253)
- Své postavení upevňoval na zápasech se šlechtou
- Opíral se o nově zakládaná města
- Místo vladařské povinností se raději věnoval lovu, (proto přišel i o 1 oko)
- Založil mnoho hradů – Křivoklát
- Sestra – Anežka Přemyslovna

Přemysl Otakar II.
- Jediný Václavův syn (1253 – 1278)
- král železný a zlatý
- Připojil: Chebsko, Rakousy, Korutany, Štýrsko …
- chtěl korunu římského krále, ale tu získal Rudolf Habsburský – jeho nepřítel – měli velké neshody
- nakonec se Přemysl musel podřídit a mít jen Čechy a Moravu, ale s tím se nesmířil
- 1278 – bitva na Moravském poli, kde byl Přemysl zabit."

Poznámka

Práce je psaná v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4da31046b34c5.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Premysl_Otakar_I_az_Vaclav_III.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse