Převodové daně


Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Do skupiny převodní daně řadíme daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitosti. Tyto daně zdaňují majetek při jeho pohybu, tedy když dochází ke změně jeho vlastníka. Základní charakteristikou těchto daní je jejich nepravidelnost, proto u těchto daní se nestkáme s pojmem zdaňovací období. U bezúplatných převodů majetku se setkáte s velmi rozšířeným okruhem poplatníků, kteří jsou od této daně osvobozeni.

Obsah

12.
Převodové daně
12.1.
Daň dědická
12.1.1
Předmět daně
12.1.2
Osvobození od daně
12.1.3
Základ daně
12.2.
Daň darovací
12.2.1
Poplatník daně
12.2.2
Předmět daně
12.2.3
Osvobození od daně
12.2.4
Základ daně
12.3.
Sazba daně u daně dědické a darovací
12.4.
Daň z převodu nemovitostí
12.4.1.
Poplatník daně
12.4.2.
Předmět daně
12.4.3.
Základ daně
12.4.4.
Sazba daně
12.4.5.
Osvobození od daně
12.5.
Daňové přiznání
12.5.1.
Daňové přiznání k dani dědické a dani darovací
12.5.2.
Daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti

Úryvek

" 
 
     
  


 
  
       

 
 
    
 !" 
 
   #$%&'())*+ , 
 


- ./01
  
 
 , 2  -3
 
 
1 2 
 4 
  5
5 
 
 ,   " , 6 
  
 7 8 
5
  2  
,     
  
, / 
  
 
    , .  
 
  
  9
5
 , 
 


 5  5  ,    
  
 ,
   5
 :  5 
  
2  ;
- 
 
   
 
 -
# # 
# 1 


- 

  
 # ,- 

 
2
,  
1  , - 4
,  
1  #  
 ,#5
 , 5
 
 ,  
 5
 
 # , ,5

 #

 #  2
 5
 
- 
 3
,
,
"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56cd9534489d6.zip (104 kB)
Nezabalený formát:
Prevodove_dane.pdf (109 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse