Příběh o Saulovi

Kategorie: Asijská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podrobně líčí děj biblického příběhu o Saulovi z První knihy Samuelovy. Popisuje Saulův život a vládu a události a osoby s ním spjaté.

Obsah

1.
Postava Saula
2.
Prorocké vytržení
3.
Saulovo panování
4.
Střetnutí s Pelištejci
5.
Saul a Samuel
6.
David
7.
Konec Saula

Úryvek

"Příběh o Saulovy se nachází v První knize Samuelově. Za začátek vyprávění můžeme brát již osmou kapitolu, kde lid Izraele žádá Samuela, aby nad nimi ustanovil krále. V deváté kapitole se nám již objevuje postava Saula.
Saul je uveden jako syn Benjamínce Kíše, syna Ábela. Saul zde vystupuje jako mladík, který má za úkol najít ztracené otcovy oslice. Saul se vydá na cestu a vezme s sebou mládence. Prošli Efrajimské pohoří, zemi Šaalím, ale nic nenašli. Když došli do země Súfu, chtěl se Saul vrátit, aby o ně neměl otec strach, ale mladík mu řekl, aby vešli do města (1) a odůvodnil to tím, že ve městě je Boží muž (2) a od něj se dozví, kudy se mají vydat. Tak se spolu vypravili do města vyhledat tohoto muže. Jako dárek mu nesli čtvrt šekelu stříbra, protože nic víc u sebe neměli. Po cestě potkali dvě dívky a zeptali se jich, zda je ve městě vidoucí. Dívky odpověděly, že právě ten den přišel, ať si pospíší. Poslali je na posvátné návrší, kde se měl konat obětní hod a Samuel mu měl požehnat. Den před Saulovým příchodem Hospodin odhalí Samuelovi, že přijde muž z Benjamínské země a toho má pomazat za krále.
Když Saul vstoupil do brány města, zeptal se jednoho muže, kde najde vidoucího. Muž mu odpověděl, že on je vidoucí. To bylo první setkání Saula se Samuelem. Samuel jim řekl, že tento den budou jíst s ním, ráno je propustí, odpoví Saulovi na všechny otázky a že oslice, které hledá, se našly. Samuel, Saul a mladík šli do hodovní síně a usedli v čele pozvaných. Kuchař na Samuelův příkaz položil kýtu a obětní dary před Saula (3). Samuel oznámil Saulovi, že vše schoval pro něj a proto svolal lid. Ráno Samuel Saula propustil. Doprovodil ho ven z města a sdělil mu Boží slovo- sám Hospodin pomazává Saula za krále. Vzal nádobu s olejem, nalil ji Saulovi na hlavu a políbil ho. Poté mu předpověděl, že u Ráchelina hrobu (4) na benjamínském území v Selsachu potká dva muže a ti mu řeknou o nalezení dvou oslic, které šel hledat a o obavách jeho otce o něj. V Táboře zastihnou Saula tři muži putující k Bohu do Bét-elu. Ponesou tři kůzlata, tři bochníky chleba a tři měchy vína. Popřejí Saulovi pokoj a dají mu dva chleby. Potom Saul s mladíkem vstoupí na Boží pahorek, z něhož sestoupí do města, kde potkají proroky, jdoucí z posvátného návrší a oni budou v prorockém vytržení. V tom se Saula zmocní duch Hospodinův a on také upadne do prorockého vytržení a změní se v jiného muže. Dále mu Samuel oznámil, že až se toto naplní, ať učiní, co se mu k ruce naskytne, neboť Bůh bude s ním. Poté za ním Samuel sestoupí do Gilgálu a obětuje zápalné i pokojné oběti. Sedm dní má Saul čekat. Jak Samuel předpověděl, tak se také stalo.
Když prorocké vytržení Saula pominulo, vstoupil na posvátné návrší. Saulův strýc se zeptal Saula a mládence, kde chodili. Saul mu vše pověděl, jen to, co se týkalo království, vynechal. Samuel svolal lid do Mispy a oznámil a oznámil Izraelcům Hospodinovu vůli. Nechal předvést všechny izraelské kmeny. Losem byl označen kmen Benjamín, z toho kmene čeleď Matrí a z ní byl označen Saul, syn Kíšův. Hledali Saula, ale nemohli ho najít (5). Lidé se ptali Hospodina, jestli Saul přijde a Hospodin odpověděl, že se skrývá mezi zbrojí. Lid přivedl Saula. Když se postavil doprostřed lidu, všechny převyšoval. Samuel řekl svému lidu: „Hleďte, koho vylovil Hospodin, není mu rovného ve všem lidu!“ Samuel propustil lid domu. Saul odešel s družinou bojovníků oddaných Bohu do svého domova v Gibeji.
Když se utábořil Náchaš Amónský proti Jábeši v Gileádu, všichni Jábeští muži s ním chtěli uzavřít smlouvu (stali by se otroky, ale zachovali by si životy).Náchaš Amónský jim odvětil, že s nimi uzavře smlouvu tím, že každému vyloupne pravé oko. Tím chtěl potupit celý Izrael. Jábeští muži si vyžádali sedm dní a vyslali posli se zprávou o pomoc. Poslové se dostali až do Gibeje k Saulovi. Saula se zmocnil duch Hospodina a vzplanul nesmírným hněvem. Vzal spřežení dobytka, rozsekal ho na kusy a poslal ho se vzkazem do celého Izraele: „Tohle se stane s dobytkem každému, kdo nevytáhne za Saulem a Samuelem.“ Lid dostal strach a vytáhl do boje. Saul jim dal nastoupit do Bezeku. Izraelců bylo tři sta tisíc. Mužům v Jábeši v Gileádu dali vzkázat, že zítra za slunečního žáru přijde pomoc. Saul druhého dne pobil Amónovce."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24859
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse