Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Příklady pesticidů

Příklady pesticidůKategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí příklady některých skupin pesticidů bez dalšího výkladu.

Obsah

1.
Insekticidy
2.
Rodenticidy
3.
Fungicidy
4.
Herbicidy

Úryvek

"1. INSEKTICIDY

Chlorované uhlovodíky
Organofosfáty
Karbamáty

2. RODENTICIDY

Antikoagulancia - kumarinová
Fluorooctan sodný - inhibice Krebsova cyklu
Fosfidy (Zn3F2)a fosfin (PH3)

3. FUNGICIDY

Dithiokarbamáty - ethylenthiomočovina
Hexachlorbenzen
Pentachlorfenol

4. HERBICIDY

Chlorfenoxysloučeniny
2,4-dichlorfenoxyoctová kys.
2,4,5-trichlorfenoxyoctová kys.

Dinitrofenoly
2,4-dinitrofenol
2-methyl-4,6-dinitrofenol (4,6-dinitro-o-kresol)"

Poznámka

Součástí práce je grafické zobrazení chemického vzorce.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508d17807408b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pesticidy.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse