Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příklady umění z 11. století

Příklady umění z 11. století


Kategorie: Umělecké - ostatní, Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce seznamuje se třemi významnými uměleckými díly z období cca 11. století. Přibližuje jejich původ, podobu či osud v průběhu let.

Obsah

1.
Tapiserie z Bayeux
2.
Gumpolhova legenda
3.
Ilustrace De civitate dei

Úryvek

"Tapiserie z Bayeux
Je to vyšívaná tkanina 50cm široká a 70cm dlouhá. Zobrazuje události vedoucí k normanské invazi do Anglie v roce 1066, stejně jako invazi samotnou. Neví se kdo jí zhotovil. Ztratila se, ale nakonec jí našli v 17. stol. a teď je vystavená v muzeum ve Francii.
Váže se k ní několik záhad:
• Na okrajích nad a pod hlavním příběhem jsou zobrazeny doplňující informace, ale mnoho symbolů a obrázků nemá přiřazen jednoznačný výklad
• Identita zobrazeného mrtvého Herolda je zpochybňována. Někteří historikové nesouhlasí s tradičním výkladem, že Herold je postava se šípem v oku.

Gumpolhova legenda
Je to latinsky psaná legenda z 10. stol. a Gumpolh (biskup) jí sepsal na přání císaře Otty II. Je zapsána v tzv. Wolfenbuttelském kondexu. Tato legenda popisuje mučednickou smrt knížete sv. Václava.
Je zde obsažen nejstarší dochovaný obraz sv.Václava ve Staré Boleslavi.
Interpretace obrazu, kde je moment vraždy:
Zobrazuje staroboleslavskou vraždu. Vlevo na obrazu sráží Václav Boleslava k zemi, uprostřed znovu Boleslav zaútočí a vpravo zavírá, ale možná otevírá (to je otázka, kterou si historikové kladou) zrádný kněz před ustupujícím knížetem dveře do kostela-podle vyobrazení spíše do rotundy.
• Autorem tohoto obrazu je neznámý svědek vraždy.

Spis de civitate dei
De cicitate dei je přeloženo z latiny jako „město Boží“ nebo „obec Boží“. Božím městem je míněno království boží, „boží Jeruzalém“. Ten je vyobrazen na celostránkové malbě proti titulnímu listu. Středem kompozice je trůnící Bůh Otec, který má v rukou symboly Ducha Svatého – holoubci a Ježíše Krista – beránka.
V iluminaci, orámované hradbami Božího města, jsou 4 postavy bez svatozáře a nad nimi nápis „Boemienses“ („Čechové“). Jsou to první představitelé českého národa.

Ilustrace je zajímavá tím, že jsou v ní zobrazili sami autoři iluminací. Známe je výjimečně jmény: mistr Hildebert a mladší pomocník Ewervin."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ebb36933a08.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Priklady_umeni_11_stoleti.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse