Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Umělecké obory > Umělecké - ostatní

Referáty umělecké - ostatní

Název Goodness Staženo

Faustovská tématika v masové popkultuře

Práce v podobě malé sondy do faustovské tématiky přibližuje na základě příkladů zpracování Faustova příběhu v masové kultuře.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

121x

Příklady umění z 11. století

Práce seznamuje se třemi významnými uměleckými díly z období cca 11. století. Přibližuje jejich původ, podobu či osud v průběhu let.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní, Umění/hudba

105x

Vývoj sklářství na Jablonecku

Seminární práce k předmětu Bižuterní tvorba sleduje vývoj sklářství, zejména výroby bižuterie v oblasti Jablonecka (severní Čechy). V úvodu je načrtnu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Umělecké - ostatní


102x

Nejstarší česká lyrika

Práce je zaměřena na téma Nejstarší česká lyrika. Práce vysvětluje pojem lyrika a popisuje dvě základní díla Hospodine, pomiluj ny a Svatý Václave. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura, Čeština, Umělecké - ostatní

100x

Kýč - úvaha

Práce se zamýšlí nad problematikou kýče. Uvádí citáty známých osobností (Milana Kundery, Rogera Scrutona, Václava Bělohradského, Leona Batisty Alberti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

87x

Historie komixu

Práce se zabývá historií kreslených seriálů čili komixů jak v Čechách tak v zahraničí. Jsou zde popsány prvopočátky kreslených příběhů vznikající v Am... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura, Umělecké - ostatní

49x

Prvorepublikové Brno - středisko kultury

Esej rozebírá brněnskou architekturu v období První republiky. V první části rozebírá obecně situaci v Brně v tomto období. Další část se již věnuje k... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

43x

Imaginace

Práce nejprve vymezuje termín imaginace (definice z Masarykova slovníku naučného a Diderotu) a upozorňuje, že v češtině pro něj nenalezneme vhodný dom... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Umělecké - ostatní

31x

Společenské tance

Práce popisuje vývoj tance a poté se věnuje charakteristice nejznámějších společenských a latinských tanců, včetně nastínění jejich historie, původu a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

31x

Ochrana památek ČR

Tato práce se zabývá ochranou památek v České republice. Řeší ji z právního hlediska. Charakterizuje organizaci UNESCO, jmenuje památky pod její ochra... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Umělecké - ostatní

13x
1  2  3  »