Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Přímá volba prezidenta republiky

Přímá volba prezidenta republiky


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přímá volba prezidenta republiky byla v nedávné době velmi sledované a diskutované téma. Poprvé v historii si lidé sami zvolili svého nového prezidenta.
Práce je členěna na dvě hlavní části, kde první část představuje hlavní náplň.
První teoretická část se zabývá celkovou historií volby prezidenta v naší zemi, přehled prezidentů v historickém kontextu, cestu k přímé volbě a volba prezidenta dle zákona.
V Druhé praktické části jsem se zaměřil na účastníky a výsledky prezidentských voleb v roce 2013, které byly historicky první v naší zemi.

Obsah

Obsah
1
Úvod 3
2
Teoretická část 4
2.1
Historie volby prezidenta 4
2.2
Historie prezidentů 5
2.3
Přímá volba prezidenta 5
2.4
Volba prezidenta dle zákona 6
3
Praktická část 8
3.1
Prezidentské volby 2013 8
4
Závěr 10
5
Příloha 11
Seznam použitých zdrojů 15

Úryvek

"Článek 56 odst. 3 stanovuje, že prezidentem je zvolen ten kandidát, který obdrží v druhém kole volby nejvyšší počet hlasů oprávněných voličů. V případě rovnosti nejvyššího počtu hlasů prezident není zvolen a do 10 dnů se koná nová volba prezidenta.
Článek 56 odst. 4 stanovuje, pokud kandidát, který postoupil do druhého kola, přestane být volitelný nebo se vzdá kandidatury, do druhého kola postupuje kandidát, který v prvním kole volby získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Druhé kolo volby se koná i v případě, že se volby zúčastní pouze jeden kandidát.
Článek 56 odst. 5 stanovuje, že právo navrhovat kandidáta je oprávněn každý občan ČR, který dosáhl věku minimálně 18 let. Jeho návrh petice musí být podpořen nejméně 50 tisíci občany ČR, kteří jsou oprávněnými volit prezidenta. Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů.
Článek 56 odst. 6 definuje oprávněného voliče. Právo volit má každý občan ČR, který dosáhl věku minimálně 18 let."

Poznámka

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., Příloha obsahuje fotografie jednotlivých kandidátů na prezidenta republiky, které nejsou počítány do celkového počtu stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x558977a88af41.zip (1691 kB)
Nezabalený formát:
Prima_volba_prezidenta_republiky.doc (1768 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse