Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Principy a podmínky následnictví

Principy a podmínky následnictví

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá problematikou přípravy zaměstnance na převzetí pracovní pozice neboli následnictví. V úvodu vystihuje podstatu modelu následnictví a dotýká se jeho uplatnění v praxi a ve dvou následujících částech pak tato témata samostatně rozvíjí. První, teoreticky zaměřený oddíl rozebírá zásady a strategie plánování a uskutečňování procesu následnictví včetně metod identifikace pro něj vhodných pracovníků. Druhá část zhodnocuje podmínky, rizika a přínosy následnictví v praxi, dodává obecná doporučení pro jeho realizaci a text se uzavírá shrnutím hlavních bodů práce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Následnictví
2.1.
Plánování následnictví
2.2.
Řízení talentů
2.3.
Řízení kariéry
2.4.
Rozvoj manažerů
2.5.
Metody identifikace pracovníků
3.
Možná rizika a přínosy v praxi
3.1.
Výhody získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů
3.2.
Podmínky fungování následnictví
3.3.
Plány následnictví
3.4.
Metody hodnocení kompetencí
3.5.
Obecná doporučení
4.
Závěr

Úryvek:
"1 Následnictví
Jedná se o zajištění a rozvoj pracovníků pro vykonávání pracovních pozic v budoucnu. Tedy o snahu pokrýt budoucí poptávku po manažerských pozicích. V rámci následnictví jsou zaměstnanci připravováni na klíčové manažerské funkce.

1.1
Plánování následnictví
Před samotným plánováním následnictví musí proběhnout analýzy potřeby následnictví. V podnicích probíhá důkladně proces plánování následnictví, který sbírá informace z auditů talentů, z prognóz a z hodnocení pracovního výkonu a potenciálu. Při plánování následnictví by si měla každá firma odpovědět na následující otázky:
1.
Jsou k dispozici potenciální následníci? – tedy zda má firma k dispozici potenciální nabídku lidí, která by byla ochotna a schopna v budoucnosti převzít klíčové role.
2.
Jsou tito potenciální následníci dostatečně dobří?
3.
Mají tito následníci dovednosti a vlastnosti pro budoucnost?
V současnosti již nedochází pouze k tomu, že jsou identifikováni následníci pro danou funkci, ale již dochází ke snahám o rozvoj potenciálních následníků, k vytváření tzv. souboru talentů. Důvodů je několik, zejména se pak jedná o těžko předvídatelnou budoucí poptávkou po následnictví.
Plán následnictví by mělo být vycházeno ze tří hlavních zásad:
• Každý manažer má mít svého nástupce;
• Vhodný počet nástupců jsou dva až tři;
• Každý nástupce je připravován na více než jednu pozici;

1.2
Řízení talentů
Jedná se o používání vzájemně propojeného souboru činností, které mají zabezpečit, aby organizace přitahovala, udržovala si, motivovala a rozvíjela talentované lidi, které potřebuje v současnosti i budoucnosti. Cílem je zajistit tok talentů a uvědomovat si, že talenty jsou hlavním zdrojem podniku.
Strategie řízení talentů vyplývá z plánování lidských zdrojů. Data o potenciálu lidí poskytuje audit talentů, který lze použít i k rozpoznání rizik, že zaměstnanec chce z daného podniku odejít.

1.3
Řízení kariéry
Stejně jako řízením talentů se Armstrong zabývá i řízením kariéry, tedy v poskytování příležitosti ke kariérnímu postupu zaměstnanců. Řízení kariéry plně souvisí s následnictvím a umožňuje organizaci dostatek lidských zdrojů, které potřebuje na manažerské pozice. Mezi složky řízení kariéry patří:
• poskytování příležitosti ke vzdělávání a rozvoji;
• plánování kariéry;
• plánování následnictví v manažerských funkcích;
Cílem řízení kariéry, kromě zaručení potřebného souboru talentů, je poskytnout lidem vedení a podporu ke zvyšování jejich potenciálu a k jejich realizaci. Tedy poskytnout podporu k plnému využití jejich talentu. Zároveň zaměstnanci získávají znalosti, dovednosti a zkušenosti, které mohou uplatit na různých pracovních pozicích."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22862
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse