Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Principy databázového návrhu

Principy databázového návrhu


Kategorie: Programování

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Principy databázového návrhu - problematika (principy databázového dotazovací jazyk Access SQL, návrh grafického uživatelského rozhraní, automatizace databázové aplikace pomocí maker, ale hlavně pomocí jazyka Visual Basic for Application. Problémy prosté databáze - nadbytečnost, problémy s násobnými hodnotami, anomálie při aktualizacích, anomálie při vkládání, anomálie při odstraňování, špatná řešení. Model entit a vztahů pro neformální popis databáze - entita, třída entit, atributy, třídy entity a jejich atributy v databázi Zkoušky (nadklíč, klíč, primární klíč). Diagram entit a vztahů v databázi Zkoušky - typy vztahů. Návrh relační databáze – implementace modelu entit a vztahů. Principy databázového návrhu - první normální forma (1NF), druhá normální forma (2NF), třetí normální forma (3NF). Zlaté pravidlo databázového návrhu.

Obsah

1.
Principy databázového návrhu
2.
Problémy prosté databáze
3.
Model entit a vztahů pro neformální popis databáze
4.
Diagram entit a vztahů v databázi Zkoušky
5.
Návrh relační databáze
6.
Principy databázového návrhu
7.
Zlaté pravidlo databázového návrhu.

Úryvek

" Teď se podíváme na principy databázového návrhu. Berte je s rezervou a spoléhejte hlavně na intuici a svůj selský rozum (tohle ale u státnic rozhodně neříkejte) =>
Prostá databáze Zkoušky (bude nás provázet zbytkem semestru, samozřejmě normalizovaná)
Problémy prosté databáze
 Nadbytečnost – zbytečné opakování stejných údajů.
 Problémy s násobnými hodnotami – např. na jeden termín se může přihlásit více studentů. Jsou 3 špatná řešení:
– studenty vložit do více řádků => opakující se stejné termíny,
– mít více sloupců pro studenty u jednoho termínu => kolik vlastně těchto sloupců mít? + nesčetné problémy při programování,
– všechny studenty vložit do jednoho sloupce jednoho řádku => zkuste například seřadit podle abecedy takovýto seznam studentů 1 termínu.
 Anomálie při aktualizacích – např. při změně názvu předmětu je nutno aktualizovat několik řádků. Při vynechání nějakého vzniká chyba.
 Anomálie při vkládání – např. budeme chtít vložit nový předmět =>zbývající pole zůstávají prázdná (kdyby jedno z polí bylo klíčové, nesmělo by obsahovat Null),
 Anomálie při odstraňování – např. když se rozhodnete odstranit všechny termíny jednoho předmětu, ztrácíte informace i o tomto předmětu.
Model entit a vztahů pro neformální popis databáze
 Entita, třída entit, atributy – účelem databáze je uchovávat informace o určitých typech objektů – např. Předměty, Studenti. Tyto typy se nazývají třídy entit (v databázi tabulky), jednotlivé objekty jsou entity – např. jednotliví studenti (v databázi záznamy). Atributy jsou pak jednotlivými vlastnostmi každé třídy entit – např. Jméno a Příjmení studentů (v databázi pole). Slouží ke třem účelům:
– informační - obsahují informaci, která nás zajímá,
– identifikační – jednoznačné identifikují jednotlivé entity ve třídě entit.
– popisují vztahy mezi entitami z různých jiných tříd entit.
 Třídy entit a jejich atributy v databázi Zkoušky:
– Studenti {Osobní číslo, Jméno, Příjmení}
– Předměty {Kód předmětu, Název předmětu, Poznámka}
– Termíny {Kód termínu, Datum, Čas, Místnost, Kapacita, Poznámka}
– Zkoušky {Kód Zkoušky, Termín, Známka}
 Nadklíč – skupina atributů sloužících k jednoznačné identifikaci každé entity mezi ostatními ve třídě entit (např. {Osobní číslo, Příjmení}).
 Klíč (kandidátní klíč) – minimální nadklíč => když z nadklíče odstraníte nějaký atribut, přestává být nadklíčem (např. {Osobní číslo}).
 Primární klíč – konkrétní zvolený klíč, který použijeme jako identifikátor (v Accessu by každá tabulka měla mít primární klíč)."

Poznámka

Přednáškový materiál z programování v Accessu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4468e28e00e80.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
databazovy_navrh_principy.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse