Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Principy udržitelné výstavby

Principy udržitelné výstavby

Kategorie: Technické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: ARCHIP (Architectural Institute in Prague), Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje principy udržitelné výstavby. Zaměřuje se na podlahy, povrchové úpravy či obklady.

Obsah

1.
Úvod 3
2.
Podlahy 5
2.1
Požadavky 5
2.2
Vlastnosti podlah 5
2.3
Materiály 7
2.3.1
Dřevo 7
2.3.1.1
Dřevěné masivní podlahy 8
2.3.1.2
Vícevrstvé lamelové podlahy 10
2.3.2
Linoleum 11
2.3.3
Korek 12
2.3.4
Bambus 13
2.3.5
Dlažba 14
2.3.6
Koberce 15
2.4
Porovnání jednotlivých materiálů 15
3.
Povrchové úpravy 16
3.1
Hlliněné omítky 16
3.1.2
Hliněná omítka Baumit Bayosan Viton 17
4.
Obklady 19
4.1
Hliněné obklady 19
4.2
Dřevěné obklady 20
4.2.1
Palubky 20
4.2.2
OSB desky 22
4.3
Sádrovláknité desky - FERMACELL 23
4.4
Obklady z recyklovatelných materiálů 24
4.4.1
Desky a panely FLEXIBUILD 24
4.4.2
Desky Storaenso THERMWOOD 25
5.
Použité zdroje 28

Úryvek

"Principy udržitelné výstavby přinášejí do oblasti stavebnictví nové požadavky. Z tohoto pohledu je kladen důraz na použití takových materiálů a technologií, které kromě dosud běžných požadavků na kvalitu, spolehlivost a funkčnost zvyšují také jejich hodnotu z hlediska environmentálních kritérií.

Použití materiálů z přírodních a recyklovaných (druhotných) materiálů ve stavebnictví je poměrně diskutované a aktuální téma. Na odpadové hospodářství jsou kladeny stále vyšší nároky, ať už to souvisí s legislativními předpisy EU, nebo s celosvětovým trendem ekologičtějšího přístupu k naší planetě.

K pochopení problematiky jsou důležité tyto pojmy:
Druhotná surovina (viz. Norma ČSN 83 8001 Názvosloví odpadů) - surovina nebo materiál získaný z odpadu, který je způsobilý k dalšímu hospodářskému nebo jinému využití, který přitom zůstává odpadem až do dalšího zpracování.
Materiály z druhotných surovin (viz. Zákon č. 185/2001, Sb.) - náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.
Trvale udržitelný rozvoj ve stavebnictví - stav, kdy míra čerpání zdrojů nepřesahuje míru jejich vytváření. Z tohoto hlediska je v tomto procesu stavebnictví významným prvkem, vyznačujícím se širokou paletou zásahů do oblasti životního prostředí.
Environmentální - z anglického environment = prostředí, se zabývá vztahy mezi přírodou a společností. Usiluje o změnu společenských, ekonomických a politických mechanismů, které brání snahám o ochranu životního prostředí.


Druh odpadu Oddíl OKEČ Celkem Z toho odpady nebezpečné Ostatní Index 2006/2005
Podniková produkce odpadů 21 264 1290 19 974 98
odpad ze zemědělství a lesnictví 01-02 315 5 310 68
odpad z dolování a těžby 10-14 472 24 447 73
průmyslový odpad 15-37 6 866 694 6 172 114
odpad z energetiky 40 2 075 33 2 043 90
odpad ze stavebnictví 45 8 380 93 8 286 92
odpad z dopravy 60 329 19 310 117
odpad z odstraňování odpadních vod 90 1 218 374 844 106
Odpad z obcí 3 363 17 3 346 106
komunální odpad 3 039 8 3 031 103

Tab. 1 Produkce odpadů (v tis. tun) podle vybraných oddílů OKEČ v roce 2006 [1]
Z tabulky 1 je patrné, že stavebnictví produkuje přibližně jednu třetinu z celkové produkce odpadů. Potenciál recyklace stavebního odpadu je tedy vysoký. Navíc ve stavebním odvětví mají své uplatnění i recyklované materiály z jiných odvětví.
Zatím neexistují žádné statistické údaje, které by uváděly, jaký je podíl výrobků obsahujících recyklát ku celkové produkci výrobků ve stavebnictví. Nicméně těchto výrobků najdeme na českém trhu velké množství.
Z hlediska stavebnictví se snažíme nové materiály a výrobky z druhotných surovin porovnávat s materiály a výrobky běžnými a hodnotíme, jak v tomto srovnání materiály obstojí. Jedním z měřítek je jejich cena, dalším pak jejich fyzikální vlastnosti, mnohdy hraje roli také estetický vzhled a v neposlední řadě jejich životnost.
V současné době je zde však také problematický a diskutabilní fakt, že mnoho výrobců obsah recyklátu ve svých produktech nezveřejňuje a mají za to, že by to vedlo k snížení prodejnosti a atraktivnosti jejich výrobků. Do budoucna se ale nepochybně dočkáme většího množství produktů, u kterých bude obsah recyklátu uveden.
U výrobků z druhotných surovin je někdy také obtížné zjistit všechny potřebné vlastnosti. S tím souvisí složité vkládání vstupních dat do výpočtů při posuzování navrhovaných skladeb jednotlivých konstrukcí. Stejně tak to ovlivňuje rozhodování stavebníků, protože nemají možnost objektivního srovnání.
Až na pár výjimek jsou dnes na trhu dostupné materiály z druhotných surovin pro všechny stavební oddíly. Nejvíce materiálových alternativ pravděpodobně nabízí deskové materiály a tepelné izolace. Tato seminární práce se však bude zabývat materiály pro podlahy a povrchové úpravy.
Stavební odpad představuje v EU i v ČR velmi významný podíl na celkové produkci odpadu společnosti (cca 25 %). Na jednoho obyvatele ČR připadá 0,6 až 1,0 t stavebního odpadu ročně. Podle údajů Českého statistického úřadu vzniklo v roce 2008 v ČR 10,65 mil. Tun odpadů ze stavebnictví, z toho 175 tis. tun nebezepčných odpadů.
Snahou podpořenou i legislativně je co nejvyšší využití a recyklace stavebního odpadu, což přispívá nejen k ochraně přírodních zdrojů primárních surovin a energie, k ochraně životního prostředí, ale také ke snížení nákladů stavební výroby.
Obr. 1.2"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, obrázky a fotografie o rozsahu cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29302
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse