Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Případová studie Johnson & Johnson: Tragédie Tylanolu

Případová studie Johnson & Johnson: Tragédie Tylanolu


Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá případovou studií Johnson & Johnson: Tragédie Tylanolu. Tvoří ji odpovědi na otázky, které se této studie týkají. Vyjadřuje se k jedu ve výrobcích, prodeji Tylanolu a uvádí stanovisko k problémům. Závěr zmiňuje opatření ke zvýšení bezpečnosti zákazníků a výroby z hlediska farmaceutického průmyslu a státu.

Obsah

1.
Jed ve výrobcích
2.
Prodej Tylanolu
3.
Stanovisko k problémům
4.
Opatření ke zvýšení bezpečnosti zákazníků a výroby z hlediska
4.1.
Farmaceutického průmyslu
4.2.
Státu

Úryvek

"1) Pokud se jed dostal do výrobku až v distribuční síti, přímá zodpovědnost firmy zde není. Je otázkou, zda se v té době dalo vyrobit bezpečnější výrobek, aby se jed nedostal dovnitř vůbec.
V tomto případě by firma měla zveřejnit výsledky analýz a výrobní postupy, které by prokázaly, že při výstupu z firmy se jed nemohl dostat do kapslí.
V širším měřítku by neměla mlžit nebo dokonce se zdržovat komentáře, tímto by mohla nepřímo přiznat vinu. Pokud je nějaká, i když malá, pravděpodobnost, že by se mohl jed dostat už při výrobě do produktu, tak by měla deklarovat zájem o bezpečnost výrobků. Případně oznámit, jaké zlepšení v tomto směru hodlá provést.

2) Na prodej Tylanolu může mít vliv i postoj vedení firmy. Pokus se zachová férově vůči zákazníkům, tak po odeznění prvního šoku by se mohl prodej vrátit na původní, spíše o něco menší množství prodeje. Někteří pacienti se už k tomuto výrobku nevrátí. Jestliže se firma nezachová slušně k zákazníkům, ti ztratí důvěru k výrobku a přestanou jej kupovat, jelikož jde o jejich zdraví.
Tylanol v tabletách může být nepřímo ovlivněn, pokud se nevyloučí riziko otravy výrobku, vyráběného touto metodou. Je možné, že zákazníci přejdou k této formě, která tímto může zlikvidovat kapslovou formu a firma se bude orientovat jen na tuto variantu.
Celá kategorie volných léků nemůže být ve větším měřítku ohrožena, neboť ne všechny výrobky se používají na mírnění psychických potíží a neužívají se pravidelně. Je ale třeba regulovat prodej volně prodejných léků.
Podle mého názoru lze v některých případech najít paralelu. Je třeba ale porovnávat podobné případy. Problém je, že zákazník a firmy v různých státech se může chovat jinak. Hraje zde roli i důvěra vůči těmto lékům, státnímu dozoru atd. Často je zákazník ovlivněn svým lékařem.

3) Krátkodobé opatření je neprodleně zaujmout k tomuto problému stanovisko. Vysvětlení problému srozumitelnou formou může zabránit panice a přenesení strachu na další výrobky firmy či celého odvětví. Zároveň zvýšit ochranu výroby i prodejních míst. Předání případu policii, která má za úkol vypátrat viníka, je dalším důkazem zájmu firmy o bezpečnost. V dlouhodobém výhledu firma se bude snažit pomocí státních orgánů snažit najít kompromis mezi bezpečností a dostupností. Zvýší bezpečnost výroby, distribuce a konečného prodeje.
Tylanol v kapslích se může dát do prodeje, pokud bude zaručena jeho bezpečnost používání. Ve spolupráci s úřady na ochranu pacientů se pokusí firma přijmout taková opatření, která by vrátila důvěru kapslím."

Poznámka

Otázky nejsou součástí práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x471a3f5fad9e9.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Tragedie_Tylanolu.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse