Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Případová studie: Krize firmy a návrh řešení situace – zadání pro oblast řízení lidských zdrojů

Případová studie: Krize firmy a návrh řešení situace – zadání pro oblast řízení lidských zdrojů


Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje strategickému managementu v případě řešení krize společnosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Koncipována je jako zadání tří klíčových problémů v podobě úkolů a jejich vypracování.

Obsah

1.
Úkol č.: Vymezte předpoklady, které je nutno splnit, aby mohlo být efektivní a racionální řešení dané situace
2.
Úkol č.: Naznačte jednotlivé technicko -organizační opatření a způsob realizace - instrumentária managementu k nápravě situace (zadání pro úsek řízení lidských zdrojů a jejich předpokládaný vliv na změnu podnikového klimatu).
3.
Úkol č. : Určete jednotlivé kroky (vhodné časové pořadí) postupu na základě naléhavosti a logické návaznosti (priority) problémů.

Úryvek

"ÚKOL č.1.:
Vymezte předpoklady, které je nutno splnit, aby mohlo být efektivní a racionální řešení dané situace.

Na základě analýzy současného stavu firmy je nutné vysvětlit vedoucím a klíčovým pracovníkům vážnost situace a nutnost změn včetně jejich dopadů do firmy. Změny zasáhnou celý systém a všechny funkce firmy. Zejména se však týkají personálních, technologických, obchodních oblastí chodu firmy. Pro zavedení změn a úprav je vymezena doba 18 měsíců, po kterou je nutné provést:

1. Realizace kapitálového propojení se strategickým partnerem.
2. Deklarace dlouhodobé strategie společnosti na základě podrobné analýzy stávající situace, včetně vyvolaných změn a harmonogram jejich realizace.
3. Změna výrobního programu, nové technologie pro nové trhy - (seznámit klíčové pracovníky výroby, ekonomiky, marketingu a obchodu s novým posláním)
4. Řízení lidských zdrojů - (Na základě dlouhodobé strategie založit nový systém řízení lidských zdrojů odpovídající vzniklé situaci)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x455867ededbc3.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Pripadova_studie.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse