Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příprava na blok hudební výchovy s metodikou

Příprava na blok hudební výchovy s metodikou


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Příprava pro hodinu hudební výchovy pro děti s psychickými poruchami ve věku od 10 do 18 let shrnuje organizaci a průběh dané učební jednotky. Zmiňuje také výchovně vzdělávácí cíl jednotky.

Obsah

0.
Vstupní údaje
0.1
Délka bloku
0.2
Téma: Pohádkový svět
0.3
Námět: Příhody včelích medvídků
0.4
Cílová skupina: skupina dětí ve věku 10-18 let
0.5
Výchovně vzdělávací cíl: rozvoj smyslu pro rytmus, hlasová a pohybová odvaha, mluvní
0.6
Pomůcky
1.
Metodický postup
1.1
Motivace 20 minut
1.2
Vlastní postup práce 40 minut
1.2.1
Tempo a síla zpěvu
1.2.2
Hudební hra
1.2.3
Pohybové ztvárnění
1.2.4
Závěr 10 minut

Úryvek

„Metodický postup:

1. Motivace 20 minut
- povídání o oblíbených pohádkách, pohádkových postavách, jestli preferujeme hrané pohádky nebo kreslené, jaké pohádky máme rádi ve hrané nebo animované podobě…
- jednoduchá a veselá říkačka s pohyby – Ta naše bába
Ta na – še bá – á – ba má do – ma pá – á – va.
DP PP PL DL - T DP PP PL DP - T
Legenda:
DP – dupnutí pravou
DL – dupnutí levou
PP – plesknutí pravé ruky o stehno
PL – plesknutí levé ruky o stehno
T – tlesknutí obouruč

2. Vlastní postup práce 40 minut
- Práce s textem: opakování textu – nejprve po částech, poté celý
- Vytleskávání rytmu písně: vytleskáváme po částech, poté celou píseň
- Imitace s oporou o notový záznam – představení písně, poslech písničky z CD po částech, poté celou. Nejdříve zpíváme píseň na LA. Poté zpíváme píseň se slovy po částech. Každou část zopakujeme třikrát.
- Hra na tělo: tleskání – první část
Dupání – druhá část
Pleskání – třetí část
Luskání – čtvrtá část
Tleskání – pátá část“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bdd6432022c0.zip (134 kB)
Nezabalený formát:
Priprava_blok_HV_metodika.doc (299 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse