Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příprava na hodinu

Příprava na hodinu


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje přípravu na hodinu ošetřovatelství. Rozebírá výukové cíle, úlohy, metody, prostředky nebo strukturu a organizace hodiny.

Obsah

1.
Úvod
2.
Výukové cíle
3.
Úlohy
4.
Prostředky
5.
Struktura a organizace hodiny
6.
Zvláštní didaktická hlediska

Úryvek

"• úlohy na kognitivní cíle - definuj pojem katetrizace (cévkování)
- vyjmenuj, kdy a za jakým účelem je indikováno jednorázové cévkování - vyjmenuj, kdy a za jakým účelem je indikováno zavedení permanentního katétru - vyjmenuj katétry určené k jednorázovému cévkování - uveď, jak se nazývá katétr určený k permanentní katetrizaci - vysvětli co udávají údaje uvedené na katétru - popiš ošetřovatelský postup jednorázového cévkování - popiš ošetřovatelský postup zavedení permanentního katétru - popiš co sledujeme u pacienta, který má zavedený permanentní močový katétr - popiš postup odstraňování permanentního močového katétru

• úlohy na psychomotorické cíle - nachystej pomůcky k jednorázovému cévkování - nachystej pomůcky k zavedení permanentního močového katétru - sleduj bilanci tekutin a proveď záznam do dokumentace - změř hustotu moče - zhodnoť moč (množství, barvu, příměsi, zápach) - edukuj pacienta v oblasti výživy a příjmu tekutin - sleduj průchodnost katétru, odchod moči - jakékoliv odchylky od normálu nahlas kompetentní osobě (sestra, lékař)
• úlohy na afektivní cíle - popiš, proč je nutné dodržovat stanovené požadavky (standardy) v ošetřovatelských a léčebných postupech při výkonu zdravotnického povolání

4. Prostředky
Obsah :
• Moč, fyziologické hodnoty
• Odborné pojmy (diuréza,retence, dysurie, anurie……)
• Cévkování
• Indikace k jednorázovému cévkování muže
• Druhy a označení cévek
• Kritéria před použitím katétrů
• Indikace k zavedení permanentního katétru
• Výplach močového měchýře
• Indikace k výplachu močového měchýře"

Poznámka

UPOL

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54d76f72e07e5.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Pripravu_na_hodinu_osetrovatelstvi.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse