Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příprava nitrobenzenu - Protokol z laboratorních cvičení chemie

Příprava nitrobenzenu - Protokol z laboratorních cvičení chemie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení chemie, jehož úkole je příprava nitrobenzenu nitrací kyselinou dusičnou v přítomnosti kyseliny sírové.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Aparatura
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Příprava nitrobenzenu nitrací kyselinou dusičnou v přítomnosti kyseliny sírové.

Pomůcky: Varná baňka, odměrný válec, dělící nálevka, kádinky, zpětný kuličkový chladič, kahan, teploměr.

Chemikálie: benzen, HNO3, H2SO4


Princip: Nitrace je reakce, kdy v přítomnosti kyseliny sírové zavádíme do molekuly benzenu nitroskupinu –NO2. Vzniká nitrobenzen.Postup práce:


1. Ve varné baňce jsem připravil nitrační směs (kyselina sírová + HNO3) tak, že jsem po troškách přidával 25 ml H2SO4 do 20 ml HNO3.
2. Na varnou baňku jsem připevnil zpětný chladič tak, že spodní část byla volná, abych mohl se směsí míchat při práci.
3. Přes zpětný chladič jsem opatrně a po troškách přidával benzen (18 ml). Při tom jsem se směsí míchal a kontroloval teplotu, aby nepřesáhla 80°C. Když byla směs příliš horká, ponořil jsem baňku do připravené kádinky se studenou vodou.
4. Po přidání veškerého benzenu jsem směs opatrně ohříval a ochlazoval asi hodinu. Teplota nepřesáhla 80°C.
5. Vzniklou směs nitrobenzenu, nitrační směsi a nezreagovaného benzenu jsem nalil do dělící nálevky, protřepal a oddělil nejtěžší část – nadbytečná nitrační směs. Pak jsem přidal destilovanou vodu, opět protřepal a odpustil těžší část tj. nitrobenzen."

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh, Nákres aparatury.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54ec9c70793fc.zip (47 kB)
Nezabalený formát:
Priprava_nitrobenzinu.doc (88 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse