Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Příprava roztoku HCl - laboratorní protokol

Příprava roztoku HCl - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Laboratorní protokol z chemického cvičení zaznamenává postup při přípravě roztoku HCl.

Obsah

1.
Chemikálie
2.
Pomůcky
3.
Výpočet
4.
Příprava
5.
Závěr

Úryvek

"Téma: Příprava roztoků

2. Připravte 250ml roztoku HCl, je-li c=0,05mol.dm-3, máme-li k dispozici 10% roztok.

Chemikálie: H2O
10% HCl, hustota je 1,046g.cm-3

Pomůcky: Odměrná baňka
Střička
Pipata + balónek

Výpočet: c=m/M.V  m=0,05*36,45*0,25=0,455625g
Ale my máme 10% roztok, takže:
1. Můžeme užít trojčlenku, kdy logicky potřebujeme 100% roztok a tedy 10krát větší množství látky než je v 10% roztoku.
2. Pomocí výpočtu W:
W(HCl)=m(HCl)/m(roztoku)
W(HCl)=0,1
m(roztoku)= x
m(HCl)=0,46g
m(roztoku)=0,46/0,1=4,6g

V(HCl)=4,6/1,046=4,4ml HCl

Příprava : Do odměrné baňky s ryskou na 250ml jsme nejdříve nalili trochu H2O, potom jsme přidali napipetované 4,4ml 10%ní HCl a doplnili střičkou H2O na 250 ml.

Závěr: Připravili jsme roztok HCl."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509ab03dd4fab.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Priprava_roztoku_HCl_lab_protokol.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse