Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příprava učitele odborných předmětů na vyučovací hodinu

Příprava učitele odborných předmětů na vyučovací hodinu


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Příprava hodiny - osnova Hodinového bloku. Formulace cíle, metody a formy vyučování - cíl hodinového bloku, metoda práce, vyučovací formy dle bodů osnovy. Motivace. Závěr a zhodnocení hodinového bloku. Použitá literatura.

Obsah

1.
Příprava hodiny
1.1.
Osnova Hodinového bloku
2.
Formulace cíle, metody a formy vyučování
2.1.
Cíl hodinového bloku
2.2.
Metoda práce, vyučovací formy dle bodů osnovy
3.
Motivace
4.
Závěr a zhodnocení hodinového bloku
5.
Použitá literatura

Úryvek

"2.2. Metoda práce, vyučovací formy dle bodů osnovy

1. výklad o bezpečnosti práce a hygieny na pracovišti – frontální vyučování
2. metoda praktická - praktické dovednosti žáků při přípravě pracoviště – frontální výuka
3. metoda slovní – kladení otázek, kombinace frontální a individuální formy vyučování
4. metoda praktická – laboratorní čvičení, praktická dovednost žáků, frontální forma vyučování
5. metoda praktická – přípravné práce na pracovišti, frontální výuka
6. metoda praktická – dovednost žáků uklidit po sobě pracoviště

3. Motivace

Motivací pro studenty je jejich schopnost a dovednost, tvořivost pro přípravu a výsledný vzhled pokrmu.
Motivací pro mě, jako učitele je výsledek celého laboratorního cvičení, jelikož tím získávám inspiracipro další hodiny a v opačném případě ihned reaguji a pomáhám s nedostatky žákům, jelikož jejich znalosti jsou mou vizitkou, jak jsem odvedl svůj díl práce.

4. Závěr a zhodnocení hodinového bloku

Z mého pohledu a poznání žáků, musím konstatovat, že podle mých zkušenností z jiných středních škol tohoto typu jsem očekával, že studenti budou na úrovni pochopení, někteří na úrovni aplikace. Ovšem mohu podotknout, že tito žáci 2. ročníku maturitního oboru, jsou na vysoké úrovní, jejich praktické dovednosti i teoretické znalosti jsou na úrovni maturitních ročníků a celou stupnici Bloomovy taxonomie zvládají bez problémů. Dokáží pracovat samostatně, sebevědomě a dokáží svou práci i svých spolužáků zhodnotit."

Poznámka

Vhodné pro předmět Didaktika odborných předmětů pro DPS studia.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x443ff81d24c5d.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Priprava_ucitele_odb_predmetu_na_hodinu.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse