Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příprava uhlovodíků - laboratorní cvičení

Příprava uhlovodíků - laboratorní cvičení


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Příprava uhovodíků.

Obsah

1.
Příprava methanu z octanu sodného Úkoly
2.
Princip
3.
Aparatura
4.
Chemikálie
5.
Postup práce
2.
Příprava ethenu z ethanolu
1.
Úkoly
2.
Princip
3.
Aparatura
4.
Chemikálie
5.
Postup práce
3.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Připravit methan z octanu sodného a ethen z ethanolu.

1. Příprava methanu z octanu sodného

Úkoly:
1. Napište mechanismus reakce přípravy methanu.
2. Uveďte rovnice hoření methanu a důkazu vzniklého oxidu uhličitého.
3. Navrhněte aparaturu pro přípravu methanu.
4. Z návodu vyberte a přehledně uveďte užívané pomůcky a chemikálie.

Princip: Bezvodý octan sodný se za horka působením hydroxidu sodného rozkládá za vývoje plynu methanu.

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Tato reakce může proběhnout pouze za předpokladu že pro reakci použijeme bezvodý octan sodný.

Pomůcky: Krystalizační miska, tyčinka, třecí miska, zkumavka z těžkotavitelného skla, gumová zátka s trubičkou, stojan, držák na zkumavky, kahan.

Chemikálie: Krystalický octan sodný (CH3COONa . 3H2O), hydroxid sodný (NaOH), manganistan draselný (KMnO4), jodid draselný (KI).

Postup práce: - Krystalický octan sodný je nutno upravit na bezvodý, proto jsem jej za neustálého míchání tyčinkou zahříval na krystalizační misce.
- Po následném odpaření krystalické vody a vyloučení CH3COONa . 3H2O v tuhém stavu jsem nechal taveninu vychladnout a poté rozetřel ve třecí misce.
- Do rozetřené taveniny jsem vpravil NaOH o přibližně stejné hmotnosti a tuto směs znovu rozetřel.
- Rozetřenou směs jsem vpravil do zkumavky z těžkotavitelného skla zhruba do jedné třetiny objemu zkumavky.
- Sestavil jsem aparaturu dle nákresu popsanou níže.
- Zkumavku se směsí jsem začal zahřívat a unikající plyn jsem podrobil zkouškám hoření, reakcí s KMnO4 a reakcí s KI. Tento úkon byl z bezpečnostních důvodů prováděn v digestoři.Aparatura:

Stojan trubička na unikající plyny

zkumavka z těžkotavitelného skla
se směsí

kahan

Úkoly: 1.

2. "

Poznámka

Práce obsahuje dva malé obrázky o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54d4af3f135db.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
Priprava_uhlovodiku.doc (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse