Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Přístup k politice vědecký výzkum

Přístup k politice vědecký výzkum


Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec 1

Charakteristika: Tato práce, prostřednictvím dotazníku, zkoumá názory lidí a jejich přístup k politice jako k věci veřejné. Nejdříve je popsán celý průběh výzkumu, poté jsou jednotlivé otázky vyhodnoceny pomocí grafů.

Obsah

1.
Volba a vymezení vědeckého problému, stanovení cíle výzkumu a účelu
2.
Vědecká hypotéza
3.
Plán výzkumu
4.
Provedení výzkumu
5.
Výsledky a jejich analýza
5.1.
1.otázka – sledujete politiku?
5.2.
2.otázka- chodíte k volbám?
5.3.
3.otázka – čtete volební programy?
6.
Závěr – zobecnění výsledků

Úryvek

"Volba a vymezení vědeckého problému, stanovení cíle výzkumu a účelu
Jelikož dnešní lidé mají dosti smíšené pocity v oblasti politiky České republiky a politiky obecně, rozhodli jsme se prozkoumat jejich názory a přístup k politice jako k věci veřejné. Politika se totiž dotýká každého z nás každodenně.
Náš výzkum je tedy výzkum veřejného mínění lidí o politice obecně. Jelikož nemáme velký vzorek lidí k dispozici, lze předpokládat, že zobecnění výsledků bude zkreslující. Měli bychom tedy k tomuto výzkumu i přistupovat s touto skutečností a brát jí v úvahu. Jak jsme již naznačili, budeme pracovat se vzorkem lidí cca 50-70 lidí, proto použijeme metodu kvantitativní, konkrétně dotazník.
Výsledky bychom potom rádi analyzovali, mohly by nám posléze posloužit jako předvýzkum pro větší širší výzkum o politice.

2. Vědecká hypotéza
Jelikož z toho, jak jsme se ještě před výzkumem dotazovali, jsme zjistili, že lidé mají obecně spíše negativní a pasivní vztah k politice, usuzujeme, že se to podepíše i v tomto případě na výsledcích tohoto výzkumu.
Hypotéza by tedy zněla – lidé jsou vůči politice dost pasivní a to cca ve 40 procentech. Pasivní v tomto smyslu znamená, že nesledují politiku (televize, rozhlas, a jiné mediální prostředky), nechodí k volbám aj.
Jelikož náš dotazník obsahuje pouze tři otázky a počet respondentů je omezený na 50 – 70 lidí a to při náhodném výběru, je možné, že výsledky dopadnou jinak, než by dopadli při jiném výběru lidí. Vzorek lidí jsme zajistili tak, aby z každé věkové skupiny bylo vráceno stejné množství dotazníků a výsledky tak byly méně zkreslené.

3. Plán výzkumu
Po fázi, kdy definujeme účel a cíl výzkumu, stanovíme si metodu, kterou budeme informace a fakta zjišťovat od respondentů a stanovíme hypotézu, následuje další krok - oslovíme 50 až 70 respondentů a to čtyř věkových skupin (mluvíme nyní konkrétně o našem výzkumu). Jelikož nemůžeme předpokládat, že dotazníky se nám vrátí všechny, které jsme rozdali, je třeba oslavit co nejvíce jedinců, aby byla naděje, že nějaká fakta získáme.

4. Provedení výzkumu
Respondenty jsme seznámili s účelem výzkumu a poprosili je, zdali by byli ochotni se výzkumu zúčastnit. Musíme podotknout, že z rozdaných 70 dotazníků se nám jich vrátilo pouze 40. Od 40 lidí 4 věkových skupin budou výsledky nejspíše hodně zkreslené, ale přesto je budeme analyzovat. Poznáme tak, zdali se naše vědecká hypotéza potvrdí či nikoliv.
Respondenti byli dotazování v dotazníku na tři otázky – zda sledují politiku (prostřednictvím škálování označili, jak často ji sledují či nesledují), zda chodí k volbám a poslední otázkou bylo, jestli čtou volební programy. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 1 stran. Práce obsahuje grafy.
Práce obsahuje hrubé pravopisné chyby.
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra filozofie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b63293a4e3d2.zip (35 kB)
Nezabalený formát:
Pristup_k_politice_vyzkum.doc (103 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse