Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Přístupnost informačních systémů veřejné správy handicapovaným spoluobčanům - esej

Přístupnost informačních systémů veřejné správy handicapovaným spoluobčanům - esej


Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zamyšlení nad kvalitou informačních systémů veřejné správy České republiky z hlediska možnosti orientace zrakově postižených spoluobčanů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Požadavky na weby orgánů státní zprávy
3.
Možnosti v oblasti tvorby webů
4.
Míra dostupnosti informací handicapovaným občanům
5.
Současné nedostatky
6.
Novela zákona a "Dobrý web"
7.
Závěr

Úryvek

"Při vývoji jakéhokoli informačního systému veřejné správy musí být dodržovány standardy zejména v oblastech struktury, navigace a grafických prvků. Každý grafický prvek musí mít i svoji textovou podobu a struktura musí být dobře zvolena a navigace na webu intuitivní a jednoznačná. Pokud nejsou tyto základní požadavky dodržovány, stává se web složitě přístupný a ovladatelný i pro nehandicapované spoluobčany. Vytvořené systémy potom působí značně zmatečně a v cyklických odkazech se ztratí úplně každý.
Než se tomuto problému začal konečně někdo věnovat vznikla v naší státní správě celá řada WWW stránek nepoužitelných pro handicapované občany. To vše za peníze daňových poplatníků a za tytéž peníze budou muset být veškeré nevyhovující stránky předělány do přístupné podoby, když už ne proto, aby odpovídali novele zákona o informačních systémech státní správy, tak proto, že nás k tomu bude nutit EU. Podle některých návrhů EU je pro zlepšení kvality informačních systémů veřejné správy možné vytvořit webové stránky dvě. Jednu čistě v textové podobě převážně pro zdravotně postižené spoluobčany. Takže opět další velké výdaje ze státní pokladny."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45a6ae3784f8b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
IS_handicapovanym.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse