Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Problematika distribuce

Problematika distribuce


Kategorie: Marketingový mix

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Distribuce - prodejní cesty, typy zprostředkovatelů, efektivnost zprostředkovatelů, funkce výkonávané zprostředkovatelem, výhody zprostředkovatelů, struktura distribučních kanálů, vícenásobné kanály

Obsah

.

Úryvek

Struktura distribučních kanálů
(Marketingoví odborníci hledají nejkratší cestu – nákladnost je úkolem č. 1.)
1. Kanál přímý – výrobce a spotřebitel jednají mezi sebou (přímý prodej) – všechny funkce vykonává výrobce př.: zemědělec
2. Kanál zprostředkovaný – je výrobce – maloobchod – spotřebitel –
3. Výrobce – velkoobchod – maloobchod – spotřebitel, tento kanál je typický pro zboží nakupované za nižší ceny – od mnoha výrobců
4. Výrobce – agent – velkoobchod – maloobchod – spotřebitel, kanál s největším počtem zprostředkovatelů a používá se tehdy, kdy na trhu existuje značné mství malých výroben a malých maloobchodníků. Agent tak pomáhá koordinovat velké dodávky zboží napr.: v zahr. Obchodě, nebo při distribuci léčiv apod. Použití tohoto kanálu je nákladné a často je nutné vážit jaké náklady přináší výhody.

Poznámka

Přednáška z VOŠ DAKOL - podnikatel pro obchod a služby.
Přehledná práce

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x442be76956158.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Problematika_distribuce.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse