Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Problematika odpadů v obci Maletín

Problematika odpadů v obci Maletín

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce upozorňuje na některé černé skládky v obci Maletín a jeho spravovaných územích a popisuje způsob, jak obec se skládkami a z odpadem obecně nakládá. Nejprve podává charakteristiku dané lokality a poté se zaměřuje na předpisy, které upravují problematiku odpadů jak na úrovni celé republiky, tak v případě obce Maletín. Následně mapuje výskyt černých skládek na daném území a sleduje zdejší stav odpadu a nakládání s ním. Součástí příloh jsou znění předpisů, o nichž text pojednává.

Obsah

1.
Úvod
2.
Popis lokality
2.1.
Starý Maletín
2.2.
Nový Maletín
2.3.
Javoří
3.
Metodika
3.1.
Vytyčení zájmové oblasti
3.2.
Fotografie a mapy
3.3.
Materiály kolem odpadů v Maletíně
3.4.
Vyhotovení práce
4.
Výsledky
4.1.
Zákon o odpadech
4.2.
Obecně závazné vyhlášky obce Maletín
4.2.1.
Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
4.2.2.
Nařízení obce, kterým se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování
4.2.3.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4.2.4.
Vyhláška o nakládání s biologickým odpadem
4.3.
Činnost osob a obce na úseku nakládání s odpady
4.3.1.
Nakládání s odpady ze strany podnikatelů v obci Maletín
4.3.2.
Černé skládky
4.3.3.
Rekultivovaná skládka Maletín
4.3.4.
Stav odpadů v Maletíně
4.4.
Zjištění negativních vlivů na životní prostředí
4.5.
Nakládání s odpady v minulosti a v současné době
4.6.
Souhrn zjištěných skutečností
4.7.
Právní řešení situace
5.
Závěr
6.
Přílohy (text, fotografie)

Úryvek

"Popis lokality
Za svou zájmovou oblast jsem si vybral obec Maletín a její přidružené obce. Maletín je středně velkou obcí nacházející se u hranic olomouckého a pardubického kraje. Nachází se u silnice 3. třídy, od Mohelnice, Zábřehu na Moravě i Moravské Třebové je vzdálen 15 km. Jeho součástí je Starý Maletín, Nový Maletín a obec Javoří.
V oblasti žije 375 stálých obyvatel a je zde 96 rekreačních objektů využívaných převážně v létě. Tyto rekreační objekty tvoří Nový Maletín. Průměrný věk obyvatel je 28 let.
Obcí protéká jeden potok, který se vlévá do říčky Mírovky. V obci stojí také malá čistička odpadních vod, která je už delší dobu mimo provoz. Přímo v obci se také nachází chovný rybník.
V této mnou vytyčené lokalitě se nachází 29 kontejnerů na různé druhy odpadů + 4 obecní altánky na plastový odpad.

1.1 Starý Maletín
Leží v kotlině obklopené hlubokými lesy v místech, kde západní část Mírovské vrchoviny přechází do předhůří Českomoravské vrchoviny. S Mírovem (vzdáleným asi 5 km) je Starý Maletín spojen místní komunikací. Ta vede údolím říčky Mírovky, která pramení u maletínských pískovcových lomů. Z této cesty vede řada lesních pěšin do okolních lesnatých kopců, kde rostou houby a jiné lesní plody, jimiž se kromě výletníků živí i mufloni, daňkové nebo jeleni sika. Dominantou obce a její nejvýznamnější památkou je kostel sv. Mikuláše, k dalším památkám Starého Maletína patří socha sv. Jana Nepomuckého a mariánský sloup. Dokladem lidové architektury je rodinný dům č. p. 1. Obec byla podle neověřených zpráv založena keltskými a římskými horníky. Hornické nářadí, jež má Starý Maletín ve znaku, však nepřipomíná založení obce, nýbrž její nejslavnější minulost spjatou s těžbou pískovce v okolních lomech. První písemná zpráva o Starém Maletíně je z roku 1317, kdy ves byla lénem olomouckých biskupů, kteří jej v polovině 14. století připojili k mírovskému panství.

1.2 Nový Maletín
Se nachází asi 2 km jižně od Starého Maletína v kopcích Mírovské vrchoviny, nad údolím říčky Mírovky. Nový Maletín byl vždy malou vesničkou, po ukončení těžby maletínského pískovce však téměř zanikl. Dnes je již prakticky pohlcen osadou Svojanov, známou rekreační oblastí, která se nachází těsně za hranicemi východočeského kraje. K novodobým zajímavostem nesporně patří to, že v Novém Maletíně byla při sčítání lidu v roce 1991 zaregistrována jediná trvale bydlící osoba. Nový Maletín byl založen roku 1779 na pozemcích bývalého panského dvora, který byl zvláštním lénem olomouckého biskupství, k němuž náležela tvrz Templ a kamenolom. Tvrz, která zanikla v období třicetileté války, byla dle ústního lidového podání místem, kde původně sídlilo několik „červených rytířů“, tedy Templářů. V obci je památkově chráněný pískovcový kříž."

Poznámka

Součástí práce jsou fotografie a graf, rozsah čistého textu činí cca 19 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24026
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse