Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Procesní podmínky na straně soudu

Procesní podmínky na straně soudu


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Formou souvislého textu jsou představeny jednotlivé procesní podmínky, které musí splnit soud jako jsou věcná a místní příslušnost.

Obsah

1.
Obecně k procesním podmínkám
2.
Pravomoc soudu
3.
Věcná příslušnost
4.
Místní příslušnost

Úryvek

"c) Věcná příslušnost

Procesní podmínku věcné příslušnosti zkoumá soud kdykoli za dobu řízení se zřetelem ke skutečnostem, které zde byly v době zahájení řízení. Pro určení věcné příslušnosti soud podle výše hodnoty předmětu sporu je rozhodující den podání žaloby.
Soud, který má za to, že není věcně příslušný, věc předloží bez vydání zvláštního rozhodnutí soudu oprávněnému ve sporu o věcnou příslušnost rozhodnout (par. 104a). – zpravidla vrchní a nejvyšší soud. Stejným postupem se postupuje i tehdy, když účastník namítl, že soud, u něhož bylo řízení zahájeno, není věcně příslušným soudem. Dojdou-li vrchní nebo Nejvyšší soud k závěru, že jsou samy věcně příslušné, věc bez vydání zvláštního rozhodnutí o věcné příslušnosti projednají a rozhodnou. Pokud zjistí, že věcně příslušné jsou jiné soudy, vydají o tom usnesení, kde určí soud k projednávání a rozhodnutí věcně příslušný.
Usnesení vrchních soudů nebo NS může, ale nemusí mít odůvodnění, vhodné je to tehdy, je-li to potřebné z hlediska rozhodování obdobných sporů o věcnou příslušnost. Jinak je usnesení těchto soudů závazné ve výroku o určení, které soudy jsou k projednání příslušné v 1. stupni, což znamená, že v dalším řízení nemůže být otázka věcné příslušnosti znovu nastolena."

Poznámka

Referát do předmětu Občanské právo procesní.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x481b3abe7e25c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Procesni_podminky.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse