Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Procvičování organických syntéz

Procvičování organických syntéz


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: V souboru je uvedeno asi 60 reakcí organických syntéz vhodných do organické chemie a technologie. Reakce nejsou vypracované, ale poslouží jako příklady ke cvičení. Druhá část práce obsahuje zadání maturitních otázek z organické chemie.

Obsah

1.
Reakce organických syntéz
2.
Maturitní otázky z organické chemie

Úryvek

"Zásaditá hydrolýza ethylbromidu
Bromace methanu
Příprava ethanu Wurtzovou syntézou
Adice HClO na propen
Elektrofilní polymerace propenu
Připravte acetylid sodný
Příprava fenylethylketonu Friedel-Craftsovou acylací
Reakce dimethylketonu s methylmagneziumbromidem
Redukce nitrobenzenu v kyselém prostředí
Reakce 4-aminobenzensulfonové kyseliny s kyselinou dusitou
Reakce benzendiazoniumchloridu s fenolem
Vznik ethanolátu sodného z ethanolu
Reakce fenolátu sodného s CO2
Připravte fenol z benzensulfonanu sodného
Reakce dimethyletheru s SO3
Aldolizace ethanalu
Připravte esterifikací methanan methylnatý
Příprava laktonu kyseliny 4-hydroxybutanové
Z kyseliny chloroctové připravte kyselinu aminooctovou
Připravte malonesterovou syntézou kyselinu propanovou
Reakce acetylchloridu s amoniakem
Oxidace naftalenu
Hydrolýza oxiranu (ethylenoxidu) v kyselém prostředí
Hydrolýza octanu ethylnatého v zásaditém prostředí
Hydrolýza acetanhydridu
Reakce acetanhydridu s ethanolem
Reakce octanu ethylnatého s Grignardovým činidlem
Hydrolýza nitrilů karboxylových kyselin
Sulfochlorace propanu

Zásaditá hydrolýza terc.butylbromidu
Nitrace methanu
Kolbeho syntéza přípravy alkanu
Hydratace propenu
Radikálová polymerace ethenu
Hydratace ethynu
Příprava toluenu Friedel - Craftsovou alkylací
Reakce benzaldehydu a methylmagneziumbromidu
Redukce nitrobenzenu v alkalickém prostředí
Reakce anilinu s kyselinou dusitou
Reakce benzendiazoniumchloridu s kyanidem
draselným
Připravte fenolát sodný z fenolu
Sulfonace benzenu oxidem sírovým
Oxidace kumenu
Cannizzarova formaldehydu (methanalu)
Připravte esterifikací terc.butylacetát
Příprava laktamu z kys. 4-aminobutanové
Hydrolýza kys. chloroctové
Z CO2 a Grignardova činidla připravte kyselinu octovou
Hydrolýza acetylchloridu
Oxidace toluenu
Příprava oxiranu (ethylenoxidu) z ethenu
Hydrolýza octanu ethylnatého v kyselém prostředí
Reakce benzoylchloridu s ethanolem
Reakce acetanhydridu s ethanolem
Reakce octanu ethylnatého s Grignardovým činidlem
Příprava nitrilů karboxylových kyselin
Chlorsulfonace benzenu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50c9fe56f1463.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Procvicovani_organickych_syntez.DOC (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse