Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Prodejna Inte sport s. r. o. - podnikatelský záměr

Prodejna Inte sport s. r. o. - podnikatelský záměr

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je podnikatelským plánem fiktivní prodejny Inte sport s. r. o. zabývající se prodejem sportovního zboží. Charakterizuje podnik, analyzuje své okolí i slabé a silné stránky. Formuluje své specifické přednosti. Uvádí skladbu základního kapitálu firmy, strukturu jejího financování i plán výnosů a očekávaných tržeb. Předkládá rozpočet nákladů na první měsíc, dobu a rychlost obratu. Sestavuje hospodářský výsledek pro první měsíc a propočítává měsíční rentabilitu. Příloha obsahuje nabídku zboží a fiktivní výpis z obchodního rejstříku.

Obsah

1.
Identifikační údaje
1.1.
Jednatel
1.2.
Společníci
2.
Úvod do podnikatelského plánu
3.
Analýza a prognóza okolí podniku
3.1.
Analýza trhu
3.2.
Analýza regionu
3.3.
Právní předpisy
4.
Analýza silných a slabých stránek
5.
Formulace specifických předností
6.
Skladba základního kapitálu firmy a struktura jejího financování
6.1.
Výdaje na nákup dlouhodobého majetku
6.2.
Výdaje spojené se založením podniku
6.3.
Prvotní pořízení zboží
6.4.
Ostatní výdaje
7.
Plán výnosů a očekávaných tržeb
8.
Rozpočet nákladů na první měsíc, doba obratu, rychlost obratu
8.1.
Výpočet měsíčních odpisů
8.2.
Doba obratu
8.3.
Rychlost obratu
9.
Sestavení hospodářského výsledku pro první měsíc
10.
Propočet měsíční rentability
10.1.
Rentabilita vlastního kapitálu
10.2.
Rentabilita nákladů
10.3.
Rentabilita výnosů
11.
Přílohy
11.1.
Obrazová příloha nabídky zboží
11.2.
Výpis z obchodního rejstříku

Úryvek

"6. ROZPOČET NÁKLADŮ NA PRVNÍ MĚSÍC, DOBA OBRATU, RYCHLOST OBRATU
Fixní náklady: Hrubá mzda prodavačky 12.000,--
Sociální a zdravotní pojištění (35 %) 4.200,--
Nájemné 10.000,--
Režijní náklady (elektrická energie, …) 17.000,--
Odpisy DM 18.750,--
Náklady celkem:
61.950,-- ( měsíc)


Výpočet měsíčních odpisů:

Dlouhodobý majetek: - osobní automobil 450.000,--
- zařízení do prodejny (skříně, stojany…) 200.000,-- - inventář (pokladna, počítač, tiskárna…) 100.000,--
- ostatní dl. majetek (věšáky, cenovky…) 150.000,--
Cekem 900.000,--

900.000 / 4 = 225.000 / 12 = Kč 18.750,-- (zrychlený měsíční odpis)

Doba obratu (DO):
Zásoby: - prvotní pořízení zboží 130.000,--
Celkem 130.000,--

DO = zásoby / měsíční tržby

130.000/ 189.214 = 0,68  asi 1 den firmě trvá jeden obrat

Rychlost obratu (RO):
RO = měsíční tržby / zásoby

189.214 / 130.000 = 1,45  za měsíc se zásoby obrátí asi 1,45krát
7. SESTAVENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU PRO PRVNÍ MĚSÍC

1. Celkové tržby 189.214,--
2. Celkové náklady (bez osobní spotřeby) 61.950,--
3. Hrubý zisk 127.264,--
4. Odpočitatelné položky 18.750,--
5. Daňový základ (zaokrouhl. na tisíce dolů) 108.000,--
6. Daň z příjmů FO (16.380 + 20 % z 8.800) 18.140,--
7. Čistý zisk 89.860,--"

Poznámka

Má zčásti heslovitou formu. Obsahuje bohatý obrazový materiál a tabulky. Čistý text tvoří cca 9 stran. V práci se vyskytující přílohy, logo a sídlo prodejny jsou použity od společnosti InterSport.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12636
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse