Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Prodejnost čistíren odpadních vod Hydrovit

Prodejnost čistíren odpadních vod Hydrovit

Kategorie: Výrobek

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá prodejností čistíren odpadních vod Hydrovit firmy Vítkovice, a.s. Věnuje se procesu poznávání trhu, i formulování marketingové strategie. Vysvětluje pojmy, jako je trh, tržní podíl, segmentace, identifikace hlavních zákazníků, nebo bariéry dalšího rozvoje. Popisuje hlavní konkurenty na trhu, provádí analýzu příležitostí společnosti.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Charakteristika podniku a.s. Vítkovice
2.
Teoretická východiska k praktickému řešení úkolu
2.1.
Proces poznávání trhu
2.2.
Formování marketingové strategie
2.3.
Vysvětlení teoretických pojmů
3.Identifikace hlavních zákazníků
3.1.
Popis výrobku čistírna odpadních vod Hydrovit
3.1.1
Design výrobku, technická úroveň, čistící technologie
3.2.
Hlavní zákazníci
3.2.1.Kapacita čistírny odpadních vod Hydrovit
3.3.Analýza chování zákazníků
3.3.1.Hlavní zákazníci u komunálních čistíren odpadních vod
3.3.2
Hlavní zákazníci u průmyslových čistíren odpadních vod
3.4.
Shrnutí a východiska
4.
Hlavní konkurenti v oboru
4.1.
Čistírny odpadních vod pro rodinné domky a drobné provozovny
4.2.
Čistírny odpadních vod pro střední průmyslové závody a provozovny poskytující služby.
4.3.
Čistírny odpadních vod pro velké průmyslové závody, obecní úřady a zemědělské velkochovy.
4.3.1.
Identifikace změn ve vnějším prostředí hlavních konkurentů.
4.3.2.
Identifikace změn ve vnitřním prostředí hlavních konkurentů
4.4.
Identifikace předností proti tuzemské konkurenci
4.5.
Shrnutí pozice Vítkovic z hlediska konkurence
5.
Bariéry dalšího rozvoje trhu
5.1.
Bariéry růstu produkce
5.2.
Bariéry růstu zisku
5.3.
Bariéry pro zvyšování podílu výrobku na trhu
6.
Analýza portfolia z hlediska příležitostí firmy
6.1.
Rozbor analýzy portfolia
7.
Doporučení a závěr
7.1.Výrobek, Podpora prodeje, Cena, Distribuce

Úryvek

"2.2. Formování marketingové strategie

Marketingovou strategií rozumíme dlouhodobou koncepci činností firmy v oblasti marketingu, jejichž smyslem je racionálně rozvrhnout zdroje podniku tak, aby mohly být co nejlépe splněny dva základní cíle: - spokojenost zákazníka - dosažení výhody v konkurenčním boji Strategie podniku se pak odráží ve vývoji výrobku nebo služby, při výběru cílového trhu, ve způsobu komunikace se spotřebitelem, stanovení optimální ceny atd. Strategie není jednorázovou činností, ale procesem neustálého hledání optimální cesty vedoucí ke splnění cílů. V praxi se můžeme setkat s těmito typy marketingových strategií. - strategie minimálních nákladů - strategie tržní orientace - strategie diferenciace produktu Ve firemní praxi se nepoužívá pouze jeden typ strategie, ale zpravidla kombinace všech tří typů, tak aby strategie byla opravdu efektivní. Praktické provedení strategie se opírá o základní nástroje marketingu, tzn. cenu, distribuci, propagaci, výrobek. Tyto nástroje slouží k plnění krátkodobých i dlouhodobých cílů firmy. Marketingová strategie je ve své podstatě složitou činností a úspěch podniku závisí na vhodně zvolené marketingové strategii. Z těchto teoretických poznatků budu vycházet při formování mé diplomové bakalářské práce a tyto poznatky mi umožní úspěšně řešit danou problematiku.

2.3. Vysvětlení teoretických pojmů

Trh - uspořádání při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, to vede ke stanovení ceny a množství zboží. Tržní podíl - část produktu odvětví připadající na jednotlivou firmu nebo skupinu firem. Zisk - a) účetní pojetí: celkové příjmy mínus celkové náklady náležitě zúčtované na vrub prodaných statků. b) ekonomické pojetí: rozdíl mezi příjmy z prodejů a úplnými náklady příležitosti zdrojů, jichž bylo použito při tvorbě statků. Kapacita trhu - takový maximálně možný počet výrobku nebo služby, který je trh schopen pojmout. Potenciál trhu - maximální celkový prodej určitého produktu vyrobeného všemi firmami, zaměřený na tržní segment ve specifickém prostředí a při existenci marketingového působení. Objem trhu - takový maximálně možný počet výrobků, který je trh schopen pojmout za určitou časovou jednotku, zpravidla jeden rok. Potenciální zákazník - subjekt, který uvažuje o krytí svého požadavku a je schopen výrobek nebo službu koupit (má dostatečnou kupní sílu ), pokud použijeme vhodný marketingový mix, tak aby byl schopen rozlišit náš produkt od produktu konkurence. Podnikatelská jednotka - relativně samostatná, výdělečná jednotka v rámci velké firmy, vybavená většinou pravomocí, které má vlastní podnik ( často má právní subjektivitu ). V praxi se používají názvy: divize, samostatný závod, dceřinná společnost. Tržní segmentace - proces rozdělování trhu na skupiny potenciálních zákazníků. Segment trhu - skupina vzniklá procesem tržní segmentace. Skupině je vlastní: 1) má stejnou potřebu 2) shodným nebo podobným způsobem reaguje na použití marketingových nástrojů.

3.Identifikace hlavních zákazníků

3.1. Popis výrobku čistírna odpadních vod Hydrovit
Vítkovické čistírny odpadních vod ze smaltovaných plechů se dodávají od roku 1986 a jsou ve výrobním programu podnikatelské jednotky průmyslové výroby Ekologické - strojírenství V současné době se vyrábějí dvě typové řady strojně-technologických souborů pro biologické čištění odpadních vod. Hydrovit S pro splaškové vody s kapacitou do 35 000 obyvatel a Hydrovit P pro potravinářský průmysl s výkonem do 2 000 kg BSK denně."

Poznámka

Tato práce obsahuje jednoduchá schémata. Některé ze schémat je poškozené.
Některé informace použité v práci mohou být neaktuální.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera146
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse