Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Profese manažera

Profese manažera


Kategorie: Osobnost managera

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Předpoklady a znalosti pro roli manažera - odborné znalosti, interpersonální dovednosti, osobní vlastnosti, charakterové vlastnosti, charisma, všeobecný rozhled. Charakter manažerské práce. Manažerské funkce - základní (sekvenční) funkce, průběžné (paralelní) funkce. Pravomoci a odpovědnosti - 5 dílčích odpovědností (odpovědnost za sebe, za své manažerské konání, rozhodování, odpovědnost za podřízené, event. za vedený tým, za plnění jejich povinností, odpovědnost vůči vlastníkovi firmy za svěřené prostředky, za dosahování cílů, odpovědnost vůči státu za dodržování zákonů aj. norem, za spolupráci s úřady, odpovědnost vůči společnosti, vůči obchodním partnerům, zákazníkům). Sebeřízení - samostatné složky (sebepoznání, seberozvoj, sebehodnocení). Osobní plánování. Hodnoty , cíle a priority manažera. Řízení vlastního času.

Obsah

1.
Předpoklady a znalosti pro roli manažera
2.
Charakter manažerské práce
3.
Manažerské funkce
4.
Pravomoci a odpovědnosti
5.
Sebeřízení -
6.
Osobní plánování
7.
Hodnoty , cíle a priority manažera
8.
Řízení vlastního času

Úryvek

"1. Předpoklady a znalosti pro roli manažera

• Odborné znalosti – kvalifikace, znalost manažerských funkcí
• Interpersonální dovednosti – komunikativnost, motivování, vedení lidí, koordinování
• Osobní vlastnosti – empatie, intelekt, přesnost, odpovědnost, houževnatost, iniciativa
• Charakterové vlastnosti – zdvořilost, čestnost, ohleduplnost, upřímnost, cílevědomost
• Charisma – silné působení osobnosti manažera na své okolí
• Všeobecný rozhled – znalost souvisejících oborů, např. personalistiky, financí, informatiky, právní problematiky a dalších

Charakter manažerské práce
• Odpovědnost za vykonávané činnosti, za splnění cílů, za dosahované výsledky
• Častý výskyt stresových situací
• Rozhodování s neúplnými informacemi, někdy v časové tísni
• Určování priorit
• Vyhledávání příležitostí, variant, posuzování změn
• Předcházení konfliktům a závažným negativním jevům

Manažerské funkce
a) Základní (sekvenční) funkce: plánování, organizování, personální činnosti, kontrola, vedení lidí
b) Průběžné (paralelní) funkce: analyzování, koordinace, rozhodování, implementace,komunikace"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x443e582240701.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Profese_manazera.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse