Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Program Knihovna

Program Knihovna

Kategorie: Programování

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce z oblasti výpočetní techniky má za úkol představit program Knihovna, který má s využitím programovacího jazyka Pascal zpracovávat údaje knihovny. V úvodní části je nastíněn současný stav knihovnictví. Zde se seznámíme s chodem knihovny, pravidly a povinnostmi, které musí čtenář plnit. Následuje popis metodiky řešení práce, kde je vysvětleno vytváření programu Knihovna. Teoretické znalosti jsou aplikovány na vlastním příkladu. V závěru autor uvádí využitelnost tohoto programu.

Obsah

1.Úvod
2.Současný stav v oblasti řešené problematiky
3.Metodika řešení práce
3.1
Zadání
3.2
Postup vytvoření textového souboru
3.3
Postup algoritmu
4.Vlastní práce
4.1
Vstupní data
4.2
Algoritmus
4.3
Výstupní data
4.4
Správnost řešení
5.
Závěr
6.
Použitá literatura
7.Přílohy

Úryvek

"Nejdříve, než přejdu k postupu myšlení, dovolila bych si obecně shrnout problematiku knihoven.
Právo půjčovat si knihy má každý zapsaný čtenář knihovny, který souhlasí s dodržováním výpůjčního řádu. Při jeho nedodržení může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny.

Čtenáři se dělí do kategorií:
- děti a mládež
- dospělí v produktivním věku
- důchodci
Čtenářem knihovny v oddělení pro mládež se mohou stát děti do 15 let (se souhlasem zákonného zástupce), po zaplacení čtenářského poplatku.
Čtenářem knihovny v oddělení pro dospělé se může stát každý občan, který dosáhl 15 let a předloží občanský průkaz a zaplatí čtenářský poplatek. V některých knihovnách se požaduje také trvalé bydliště v okresu knihovny.
Čtenářský poplatek se hradí každý rok před první výpůjčkou a obvykle činí 50 -100 Kč pro dospělé a 30 - 50Kč pro mládež. Knihy je možno si vypůjčit i jednorázově a poplatek pak činí sumu okolo 30 Kč. Lhůta této půjči již ale nelze prodloužit.
Každý čtenář po vyplnění přihlášky obdrží čtenářskou legitimaci, která je nepřenosná a opravňuje jej k půjčování knih. Při každé návštěvě je povinen se touto legitimací prokázat. Při jejím zapomenutí se vyhledání čtenáři účtuje manipulační poplatek.
Knihy se půjčují na dobu jednoho měsíce. Potřebuje-li čtenář knihy delší dobu, požádá ve lhůtě o prodloužení výpůjčky. Lhůta je mu prodloužena o jeden měsíc a to pouze v případě, nejsou-li další záznamy na tuto knihu.
Žádá-li čtenář knihu, která je půjčena jinému čtenáři, může si ji zamluvit. Rezervace zamluvené knihy je čtenáři účtována. Jakmile se kniha vrátí, knihovna zájemce uvědomí a knihu rezervuje 10 dnů.
V některých případech půjčují knihovny určité publikace pouze prezenčně (slovníky,encyklopedie,regionální tisky atd.)
Při zapůjčení knih, jejichž pořizovací cena je vyšší než 300 Kč, musí čtenář podepsat potvrzenku o výpůjčce.
Čtenář není oprávněn půjčovat vypůjčené dokumenty dalším osobám, za vypůjčené knihy ručí až do jejich vrácení.
Za překročení výpůjční doby a nevrácení knih a časopisů ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna poplatky z prodlení a následné odeslání upomínky."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a obrazovou přílohu. Čistý text dosahuje cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19327
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse