Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Projektový manažer a jeho vlastnosti

Projektový manažer a jeho vlastnosti


Kategorie: Osobnost managera

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor se věnuje osobnosti projektového manažera a jeho vlastnostem. Vyjmenovává základní dovednosti vedoucího projektu, jako je například schopnost komunikace, řízení týmové práce nebo řešení krizových situací. Práce obsahuje přehledné schéma struktury manažerských schopností. Zde naleznete předchozí díl práce - Řízení lidských zdrojů, odpovědnostní matice, nebo následující díl Řízení projektové komunikace.

Obsah

1.
Charakteristika projektového manažera
2.
Základní dovednosti vedoucího projektu
2.1
Manažerské schopnosti
2.2
Komunikace
2.3
Řízení týmové práce
2.4
Vztah k pracovníkům
2.5
Definování problematiky
2.6
Řešení krizových situací
2.7
Globální pohled
3.
Graf struktury manažerských schopností

Úryvek

"1. P manažer a jeho vlastnosti
- je to nejdůležitější pracovník vedení projektu
- musí rozumět celého spektru problémů
- jeho technické zázemí tvoří: plánování, rozpočtování, předpovídání, STA, IT, zákl. znalosti technol.
Základní dovednosti vedoucího projektu
1) manažerské schopnosti
- má zodpovědnost a pravomoce
- část pravomocí může delegovat (podle věcné a časové struktury projektu)
- nesmí ztrácet globální přehled
2) komunikace
- srozumitelná ústní i písemná komunikace se všemi zainteresovanými
- je to tedy komunikace externí i interní
- schopnost přesvědčit o správnosti cíle + cesty
- ujištění, zda dotyčný pochopil
- pouze technicky vzdělaný pracovník má problémy s reakcemi v diskuzi
- je výhodné využívat SW a VYT
- příčinou poruchy je zpravidla ten, kdo dává informaci
3) řízení týmové práce
- jasná představa o rozdělení úloh v týmu
- v týmu by měly být různé povahy (inovátor, konzervativec)
- jedinec pracuje na dílčím úkolu, ale musí být zainteresován na cíli projektu
- nutno stanovit jednoznačnou kompetenci, zabránit duplicitě (podrývá prac. morálku)
4) vztah k pracovníkům
- formální i neformální vztah musí být individuální
- formálně kontroluje a motivuje práci + odměňuje
- vhodné je občasné (4 x ročně) neformální setkání mimo pracoviště
5) definování problematiky
- vstřebává a řídí vstupní informace z mnoha zdrojů
- charakter informací: finanční, plánovací, personální, technologické
- musí je posoudit z hlediska čas. naléhavosti a významu pro řízení
- to slouží k jednoznačnému definování úkolů
- často je nutné intuitivní rozhodnutí"

Poznámka

Personální management – otázky 26/34.
Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0076.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Projektovy_manazer.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse