Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Prokaryotická buňka

Prokaryotická buňka


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka je vhodná také jako příprava na přijímačky, protože je heslovitě zpracována. Je psána jednoduše a velice přehledně, což usnadňuje orientaci v textu. Popisuje buňku obecně a podrobně se věnuje prokaryotické buňce a jejím jednotlivým částem.

Obsah

1.
Buňka
2.
Prokaryota

Úryvek

"BUŇKA
= cellula
= cyton
-základní stavební a funkční jednotka organismu
-je schopná samostatného života a reprodukce
-cytologie= nauka o buňce

PROKARYOTA
-velmi malá-1-2 µm
-jednobuněčná úroveň
-je schopná vytvářet pouze kolonie
-má minimum organel jednoduché stavby
-má rychlejší metabolismus než eukaryota
-kulovitý nebo protáhlý tvar
-MÁ VŽDY-nukleoid= nepravé jádro
-jedna cyklická makromolekula DNA poskládaná do smyček
-není odděleno od cytoplazmy biomembránou
-nemá jadérko, chromatin ani obal
-buněčná stěna=tuhý obal, který buňce uděluje tvar a chrání ji
-obsahuje peptinoglykany
-je pórovitá
-je plně propustná= permeabilní
-kompenzuje velký osmotický přetlak uvnitř buňky
-cytoplazmatická membrána=plazmolema
-izoluje vnější prostředí od vnitřního
-polopropustná=semipermeabilní
-jejím základem je dvojitá vrstva fosfolipidů
-cytoplazma- tuhá, gelovitá
-vyplňuje celý obsah buňky
-vytváří prostředí pro metabolické děje
-zajišťuje tvar buňky
-zajišťuje přesun živin
-obsahuje molekuly organických a anorganických látek
-plazmidy- malé cyklické molekuly DNA v cytoplazmě
-obsahují geny, které nejsou nezbytné pro přežití
-využívají se v genovém inženýrství
-mohou se včlenit do nukleoidu
-ribozomy- drobná tělíska v cytoplazmě
-tvořeny RNA a bílkovinami
-slouží k tvorbě bílkovin
-ohraničeny biomembránou
-tvořeny 2 podjednotkami
-jsou menší, ale početnější než u eukaryot
-upevněny zevnitř membrány- musí být na něco přichyceny"

Poznámka

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54c39d765c4ff.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Prokaryoticka_bunka.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse