Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Proslov na vernisáž

Proslov na vernisáž


Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce obsahuje proslov uvedený na vernisážích výstavy fotografií a může sloužit jako předloha, či vzor pro jiné vernisáže.

Obsah

1.
Úvod
2.
Přivítání
3.
Poděkování
4.
Zamyšlení
5.
Závěr

Úryvek

"Vážení hosté, milí přátelé, dámy a pánové
dovolte mi, abych Vás jménem „První nezávislé galerie umělců v Ostravě přivítala na dnešní vernisáži výstavy fotografií k 20. výročí sametové revoluce v Ostravě.
Zvláště bych chtěla přivítat zástupce statutárního města Ostravy, pana Josefa Václavíka a zejména radního města Ostravy pana Aloise Kramného, kteří tuto výstavu svými jmény zaštítili.
Panu Kramnému patří také mé první poděkování. Za to, že již dlouhodobě věnuje svůj volný čas rozvoji naší galerie a na tuto výstavu poskytl nemalé finanční prostředky, bez kterých bychom podobné projekty nemohli realizovat.
Poděkování také určitě patří Statutárnímu městu Ostravy a zvláště směřuje k Ing. Gibasovi, tajemníkovi Magistrátu města Ostravy a zástupcům kulturního oddělení Magistrátu města Ostravy, kteří nám dovolili výstavu uspořádat v těchto reprezentativních prostorách Nové radnice, dále také kulturnímu centru městského obvodu Ostravy – Jih, jmenovitě paní Juditě Holáskové, která nám s organizací výstavy značně pomohla.
Všichni výše jmenovaní si zcela určitě zaslouží nejen náš obdiv nejen pro to, že svůj čas strávili nad organizací projektu, který není finančně honorován, ale také pro svou občanskou uvědomělost a pouhým faktem, že jim není v dnešní době moderních technologií a spěchu není líto pozastavit se nad věcmi, které jiné lidi nechávají zcela chladnými nebo jim jsou zcela lhostejné.
V následujících dnech si připomeneme 20 let od události, která významně zasáhla nejen do dějin města Ostravy, ale do dějin české společnosti. Je to sametová revoluce. Musím ovšem říct, že když jsem vybírala fotografie, které by se k výstavě hodily, měla jsem dojem, že tato výstava by mohla mít podtitul „prosincové sametové revoluce“. Je to jistým způsobem smutný fakt a podtrhuje ho skutečnost, že do vlády tohoto kraje se 20 letech vracejí lidé, kteří odtamtud před 20 lety odcházeli. Právě i to je důvodem, proč jsme se rozhodli tuto výstavu uspořádat a připomenout tak lidem, že pojmy jako svoboda a demokracie jsou atributem právě toho, proč se před těmi 20 lety v Ostravě rozhodli vyjít do ulic. Symbolicky jsme tak k 17. listopadu vybrali 17 fotografií, u kterých se mohou lidé zastavit a zamyslet se nad tím, jaký význam mělo v mrazivém počasí stát na náměstí, zavzpomínat a třeba se na fotkách i poznat."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54cb736b85956.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Proslov_k_sametove_revoluci.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse