Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Žurnalistika a mediální vědy

Referáty žurnalistika a mediální vědy

Název Goodness Staženo

Komunikační proces

Práce popisuje průběh komunikačního procesu a jeho účastníky. Je zde charakteristika komunikátora a příjemce. Jak vypadá zpráva, neboli sdělení a co j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy, Základy společenských věd

425x

Proslov na vernisáž

Práce obsahuje proslov uvedený na vernisážích výstavy fotografií a může sloužit jako předloha, či vzor pro jiné vernisáže.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

398x

Vliv médií na společnost - úvaha

Práce je úvahou nad otázkou, do jaké míry jsou naše životy ovlivněny médii. Text se věnuje otázkám jako je mediální komunikace patřící do naších život... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

202x

Etika práce žurnalisty

Seminární práce představuje etický kodex novináře. Po představení obecných pojmů následuje přehled práv občanů na nezkreslené informace. Dále je chara... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy


183x

Televizní reklamy - esej

Tato práce se zabývá televizní reklamou. Srovnává dva rozdílné typy televizních reklam, na jejichž modelovém příkladu autor demonstruje dva odlišné př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace, Žurnalistika a mediální vědy

153x

Základní terminologie knižní publikace

Stručná práce vysvětluje základní terminologii ke knižní publikaci. Přesně pojmenovává jednotlivé části knihy a informuje, kde v nich hledat různé inf... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

97x

Stav současné české žurnalistiky aneb omezující podmínky pro provoz českých médií

Práce obsahuje krátkou úvahu na téma stav současné české žurnalistiky. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy, Čeština

85x

Bioart - živé umění

Práce se zaměřuje na Bioart neboli živé umění. Rozebírá vznik a rozvoj bioartu. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

78x

Saxofon - publicistický článek

Práce obsahuje publicistický článek na cca 2 strany popisující historii i současnost saxofonů.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Žurnalistika a mediální vědy

67x

Analýza vybraných mediálních produktů - slovensky

Seminární práce obsahuje několik analýz různorodých mediálních produktů s důrazem na prezentované stereotypy. Rozebírá motivy, kulturní kontext s ohle... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Propagace, Žurnalistika a mediální vědy, Film - rozbory a obsahy


63x
1  2  3  4  5  »