Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Žurnalistika a mediální vědy

Referáty žurnalistika a mediální vědy

Název Goodness Staženo

Proslov na vernisáž

Práce obsahuje proslov uvedený na vernisážích výstavy fotografií a může sloužit jako předloha, či vzor pro jiné vernisáže.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

573x

Komunikační proces

Práce popisuje průběh komunikačního procesu a jeho účastníky. Je zde charakteristika komunikátora a příjemce. Jak vypadá zpráva, neboli sdělení a co j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy, Základy společenských věd

464x

Etika práce žurnalisty

Seminární práce představuje etický kodex novináře. Po představení obecných pojmů následuje přehled práv občanů na nezkreslené informace. Dále je chara... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy


215x

Vliv médií na společnost - úvaha

Práce je úvahou nad otázkou, do jaké míry jsou naše životy ovlivněny médii. Text se věnuje otázkám jako je mediální komunikace patřící do naších život... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

204x

Televizní reklamy - esej

Tato práce se zabývá televizní reklamou. Srovnává dva rozdílné typy televizních reklam, na jejichž modelovém příkladu autor demonstruje dva odlišné př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace, Žurnalistika a mediální vědy

180x

Stav současné české žurnalistiky aneb omezující podmínky pro provoz českých médií

Práce obsahuje krátkou úvahu na téma stav současné české žurnalistiky. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy, Čeština

110x

Bioart - živé umění

Práce se zaměřuje na Bioart neboli živé umění. Rozebírá vznik a rozvoj bioartu. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

105x

Základní terminologie knižní publikace

Stručná práce vysvětluje základní terminologii ke knižní publikaci. Přesně pojmenovává jednotlivé části knihy a informuje, kde v nich hledat různé inf... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

104x

Analýza vybraných mediálních produktů - slovensky

Seminární práce obsahuje několik analýz různorodých mediálních produktů s důrazem na prezentované stereotypy. Rozebírá motivy, kulturní kontext s ohle... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Propagace, Žurnalistika a mediální vědy, Film - rozbory a obsahy


92x

Saxofon - publicistický článek

Práce obsahuje publicistický článek na cca 2 strany popisující historii i současnost saxofonů.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Žurnalistika a mediální vědy

86x
1  2  3  4  5  »