Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Žurnalistika a mediální vědy

Referáty žurnalistika a mediální vědy

Název Goodness Staženo

Komunikační proces

Práce popisuje průběh komunikačního procesu a jeho účastníky. Je zde charakteristika komunikátora a příjemce. Jak vypadá zpráva, neboli sdělení a co j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy, Základy společenských věd

367x

Vliv médií na společnost - úvaha

Práce je úvahou nad otázkou, do jaké míry jsou naše životy ovlivněny médii. Text se věnuje otázkám jako je mediální komunikace patřící do naších život... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

197x

Proslov na vernisáž

Práce obsahuje proslov uvedený na vernisážích výstavy fotografií a může sloužit jako předloha, či vzor pro jiné vernisáže.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

163x

Etika práce žurnalisty

Seminární práce představuje etický kodex novináře. Po představení obecných pojmů následuje přehled práv občanů na nezkreslené informace. Dále je chara... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy


122x

Televizní reklamy - esej

Tato práce se zabývá televizní reklamou. Srovnává dva rozdílné typy televizních reklam, na jejichž modelovém příkladu autor demonstruje dva odlišné př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace, Žurnalistika a mediální vědy

116x

Základní terminologie knižní publikace

Stručná práce vysvětluje základní terminologii ke knižní publikaci. Přesně pojmenovává jednotlivé části knihy a informuje, kde v nich hledat různé inf... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

80x

Válečná propaganda - Joseph Paul Goebbels

Práce se skládá ze tří částí. První definuje pojmy propaganda a agitace a porovnává je. Druhá se věnuje vývoji a charakteru nacistické propagandy. Tře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

58x

Vývoj zpravodajství jako profese

Jedná se o zpracovanou semestrální práci do předmětu Masová komunikace a prostředky pro obor Marketingové komunikace na VŠFS Kladno. Text se věnuje st... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

56x

Bioart - živé umění

Práce se zaměřuje na Bioart neboli živé umění. Rozebírá vznik a rozvoj bioartu. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

55x

Novinářské žánry

Jedná se o praktickou ukázku různých novinářských žánrů, jedná se o tyto typy: zpráva, rozšířená zpráva, zpravodajský článek, rozhovor, reportáž, glos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura, Žurnalistika a mediální vědy

50x
1  2  3  4  5  »