Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Protestace směnky - absolventská práce

Protestace směnky - absolventská práce

Kategorie: Burzy a cenné papíry

Typ práce: Absolventské práce

Škola: BANKOVNÍ AKADEMIE – Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, a.s., Praha 3

Charakteristika: Cílem absolventské práce je bližší seznámení se směnkou a představit možnosti využití tohoto instrumentu v praxi. V teoretické části je popsáno jaký je rozdíl mezi obchodně závazkovými vztahy a závazkovými vztahy u směnek. Dále jaké mohou být důvody odmítnutí placení směnky a poté jaký je postup v případě nepřijetí a neplacení směnky. Obsahuje také povinnosti věřitele při předložení směnky, postup v případě nepředložení směnky k placení a na závěr postihová práva. Praktická část je zaměřena na nejzákladnější otázky, které se týkají tohoto instrumentu.

Obsah

Úvod
I. Teoretická část
1
Závazkové vztahy
1.1
Obchodně závazkové vztahy
1.2
Závazkové vztahy u směnek
1.3
Ručení a směnečné rukojemství
1.3.1
Ručení
1.3.2
Směnečné rukojemství (aval)
2
Odmítnutí přijetí a placení směnky dlužníkem
2.1
Důvody odmítnutí přijetí směnky
2.2
Postup při nepřijetí a neplacení směnky
3
Možnosti směnečného dlužníka
3.1
Povinnosti směnečného věřitele předložit směnku
3.1.1
Důsledky nepředložení směnky
3.2
Postup při nepředložení směnky k placení
3.2.1
Význam domicilační doložky
3.2.2
Postihová práva
II. Praktická část
4
Případová studie
4.1
Protest směnky
4.2
Kdo protest dělá (protestní orgán)
4.2.1
Kdo může žádat o provedení protestu (tzv. protestant)
4.2.2
Proti komu se protest dělá (tzv. protestát)
4.3
Účel protestu
4.4
Lhůty k provedení protestu
4.5
Zákonem stanovené náležitosti protestní listiny
4.6
Náklady na protest
4.7
Notifikační povinnost
5
Členění směnečných protestů
5.1
Členění protestů podle skutečnosti, která je protestem zjišťována
5.2
Členění protestů podle protestního orgánu
6
Důsledky pozdního provedení protestu
7
Postup v případě nenalezení nebo nezastižení dlužníka
8
Postup v případě obecné nemožnosti předložení směnky v místě platebním
9
Vymáhání směnek
9.1
Zkrácení směnečného řízení
9.2
Regrese neboli směnečný postih
9.3
Druhy námitek směnečného dlužníka
9.3.1
Dělení námitek
9.4
Zánik směnečného závazku
10
Promlčení práv ze směnky
10.1
Druhy promlčecích lhůt
10.2
Přerušení a stavění promlčecí lhůty
11
Obohacení
Závěr
Resumé
Literatura

Úryvek

"1.3 Ručení a směnečné rukojemství
1.3.1 Ručení
„V současné právní doktríně je ručení chápáno jako dřívější rukojemství, tedy smlouva, jíž se ručitel vůči věřiteli zavazuje splnit povinnost dlužníka (zajištěnou, primární povinnost), jestliže tak v čase splatnosti neučiní sám dlužník. Ručitelský závazek je akcesorický, věřitel je oprávněn plnění požadovat zásadně teprve poté, co právo na plnění marně uplatnil proti dlužníkovi. Toto uplatnění podle naší právní úpravy nemusí mít povahu žaloby, stačí neformální výzva k plnění a ve výjimečných případech není ani ta nezbytná (§ 306 odst. 1 ObchZ). Již v roce 1938 bylo judikováno, že žaloba na zaplacení doručená hlavnímu dlužníku může výzvu nahradit. Naproti tomu termínem závazek nebo povinnost máme zpravidla (podle kontextu) na mysli primární (zajištěnou nebo nikoli) subjektivní povinnost, která vznikne nejčastěji na základě smlouvy, popř. jiné právní skutečnosti. Je ovšem nepochybné, že také ručitel (rukojmí) je subjektem povinnosti, závazku, i když jeho závazek je jenom akcesorický a subsidiární, zajišťovací. Označíme-li proto převzetí rukojemství jako závazek, nedopouštíme se chyby, jenom volíme obecnější kategorii.“
1.3.2 Směnečné rukojemství (aval)

Aval neboli směnečné rukojemství, je zaručení třetí osobou. Tento institut dává majiteli směnky větší jistotu, spočívá v tom, že má z jedné směnečné listiny zavázáno vedle sebe (nikoli jako u ručení za sebou) několik dlužníků, z nichž si může vybrat.
Své rukojemské prohlášení stvrdí avalista přímo ve směnce svým podpisem a připojením avalizační doložky „avaluji“ nebo „per aval“ nebo doložky obdobného významu. Směnečným rukojmím může být fyzická osoba, právnická osoba nebo banka.
Avalizační doložka se obvykle uvádí na líci směnky, ale může být uvedena i na rubové straně tiskopisu s tím, že se zde musí uvést avalizační doložka. Na lícové straně směnky postačí i pouhý podpis avalisty (není-li zaměnitelný s akceptem).
Zavazuje-li se jednotlivec za dlužníka, pak u směnky vlastní uvede doložku „jako rukojmí“ nebo obdobného významu plus právoplatný podpis směnečného rukojmího. U směnky cizí je nutné uvést, za koho se rukojemství přebírá, např. doložkou „jako rukojmí za akceptanta“ plus právoplatný podpis směnečného rukojmího. Není-li uvedeno, za koho bylo směnečné rukojemství převzato platí, že bylo avalováno za výstavce."

Poznámka

Bankovní akademie, a. s.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7936
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse