Protireformace


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Zápisky z hodin dějepisu navazují na práci a href="http://www.seminarky.cz/-27351">Reformace. Shrnují výsledky reformace a charakterizují následný proces protireformace včetně vzniku nových církevních řádů. Práci uzavírá zmínka o konání tridentského koncilu.

Obsah

1.
Výsledky reformace
2.
Autodafé
3.
Ignác z Loyoly
4.
Vznik nových církevních řádů
5.
Tridentský koncil

Úryvek

"PROTIREFORMACE

 výsledky reformace
 rozdělení západního křesťanstva na katolickou církev a na církve reformované
 zejména luteránství a kalvínství
• méně významní – např. novokřtěnci, kteří odmítali křty dětí; křtili až dospělé
 podlomení světské moci církve
 ztratila velkou část svého majetku, o který opírala svou moc
 podpora národních kultur
 např. bohoslužby v národních jazycích
 větší důvěra v jednotlivce a zaměření na vnitřní zbožnost – vnitřní prožívání víry
 oprávněnost vzpoury proti vrchnosti
 počátek evropských revolucí
autodafé – slavnostní vyhlášení rozsudku nad kacířem (časté ve Španělsku nebo Portugalsku)
 často po samotném vyhlášení rozsudku následoval trest – smrt upálením nebo spálením závadných knih
 protireformace
 reakce na reformní snahy uvnitř církve
 ale také reakce na problémy (a nešvary) v samotné katolické církvi
 Klíč kacířské bludy k rozeznávání otvírající, k vykořenění zamykající
 sepsal jej páter Antonín Koniáš (1. pol. 18. stol.) jako seznam zakázaných knih
 karikatura na pálení knih – pravděpodobně pták Fénix jako symbol věčnosti myšlenek (v knihách) původně odsouzených k likvidaci
 podněty k reformě církve i před vystoupením Luthera
 ale renesanční papeži neměli zájem církev reformovat
 musel vystoupit Luther a přinutit církev k „reformám“
 tato „reforma“ nešla cestou požadovanou Lutherem
 pouze přitvrdila stávající církevní systém
 Ignác z Loyoly – zakladatel jezuitského řádu (1. pol. 16. stol.)
 jezuité (Tovaryštvo Ježíšovo)
 do Čech přišli 1556
 usídlili se v dnešním Klementinu
 Ignác později prohlášen za svatého"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e6a491c4d56.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Protireformace.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse