Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Alkalimetrie

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Alkalimetrie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Alkalimetrie (neutralizační titrace). Stanovení kyseliny sírové.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Stanovení H2SO4 (%).

Pomůcky: Byreta kuličková, titrační baňka, váženka, odměrný válec.

Chemikálie: H2SO4 (96% přibližně), NaOH (0,1038 mol/l), methyloranž, methylčerveň, FFT - Fenolftalein, tymolftalein, tymolová modř


Princip: Při titraci silných kyselin silnými zásadami vznikají neutrální soli. Změna pH v těsné blízkosti bodu ekvivalence je velká a lze použít kterýkoli indikátor, jehož pKi leží v rozmezí 4 až 10.

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2OPostup práce:

1. Do malé titrační baňky jsem navážil asi 0,1325 g H2SO4 přesně, zředil jsem destilovanou vodou na 25 ml (odm. válec) a titroval jsem odměrným roztokem NaOH postupně na indikátory: methyloranž, methylčerveň, FFT, tymolftalein, tymolová modř
2. Stanovení jsem provedl 5krát


Výpočty:
Výpočet asi přesné navážky H2SO4 při ideální spotřebě 25 ml NaOH"

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh, Práce obsahuje malou tabulku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54e37b4480784.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Neutralizacni_titrace.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse