Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Alkalimetrie

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Alkalimetrie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Alkalimetrie (neutralizační titrace). Stanovení kyseliny borité ve 100 ml roztoku.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Stanovení H3BO3 ve 100 ml roztoku.

Pomůcky: Byreta kuličková, titrační baňka, odměrný válec, odměrná baňka (100 ml), pipeta nedělená (20 ml).


Chemikálie: H3BO3, NaOH (c = 0,1038 mol)l), glycerol, fenolftalein,Princip: Kyselina boritá je velmi slabá kyselina. Přímou titrací jí nelze stanovit, proto se převádí na silnější kyselinu glycerolboritou a ta se stanoví titrací odměrným roztokem NaOH.

CH2OHCHOHCH2OH + H3BO3 → kyselina glycerolboritáPostup práce:

1. Do odměrné baňky jsem odpipetoval 10 ml vzorku H3BO3 a doplnil destilovanou vodou po rysku.
2. Z této baňky jsem odpipetoval 20 ml do titrační baňky. Přidal jsem 20 ml glycerolu a 3 kapky indikátoru.
3. Titroval jsem do trvalé změny zbarvení v mém případě do zrůžovění. Stanovení jsem provedl 4krát.


Výpočty:

nH3BO3 = nNaOH
n = M/m
n = c .V
m H3BO3= cNaOH. VNaOH. M

MH3BO3…..61,81 g/mol
Fzř…….100/20 = 5….poměr zásobního roztoku a odpipetovaného množství k práci
cNaOH= 0,1038"

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh, Práce obsahuje malou tabulku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54e37ba8bb210.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Neutralizacni_titrace_alkalimetrie.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse